Gambaran Keseluruhan Program

Diploma Pengajian Tinggi di Amalan Jabatan Operasi adalah program kerjasama dengan Liverpool John Moores University (LJMU), UK.

Program ini selaras dengan penanda aras subjek QAA untuk Amalan Jabatan Operasi dan rangka kerja kecekapan Jabatan Kerja Profesional Penjagaan Kesihatan UK. Diiktiraf dengan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Calon yang berjaya setelah selesai kursus (latihan akademik dan praktikal), akan dianugerahkan dengan Sijil Amalan Operasi Jabatan Operasi (Antarabangsa) dan Diploma Pengajian Amalan Jabatan Operasi Jabatan (Higher Education) dari LJMU, UK. Tempoh program ialah 3 tahun.

Peluang kerjaya

Teater Operasi
– Sebagai Pengamal Jabatan Operasi yang membantu Pakar Bedah dan Anestetik dalam pembedahan.

Industri Penjagaan Kesihatan
– Sebagai wakil jualan pembedahan kakitangan untuk instrumen pembedahan dan peralatan di teater operasi dan mana-mana bidang pembedahan yang lain.

Akademik/Tenaga Pengajar
– Sebagai Tutor atau Penilai Berasaskan Kerja (WBA) untuk program latihan jabatan operasi.
– Membantu dan membimbing pelajar semasa penempatan klinikal

PENGAMBILAN JUN

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Teh Lee Wah

Emel : [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – R/722/4/0021 11/2020

 • Tempoh– 3 Tahun
 • Yuran – Tempatan: RM55,500
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJIC Penang
 • Pengambilan – Jun
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan minimum 4 kredit
 • Bahasa Melayu
 • English
 • Matematik
 • Sama ada satu (1) mata pelajaran berikut;
  – Sains
  – Fizik
  -Kimia
  -Biologi
 1. Minimum IELTS ialah 5.5

BUTIRAN PROGRAM

Untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep dan prinsip asas yang menyokong amalan pembedahan dan anestetik

Untuk membolehkan para pelajar memperlihatkan tanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri dan mengenali apabila pembelajaran lebih lanjut diperlukan. Untuk membolehkan pelajar menunjukkan kemahiran melek huruf dan komputer untuk merekod, memasuki, menyimpan dan mengambil maklumat. Aktiviti pembelajaran terdiri daripada pembelajaran e-pembelajaran yang disokong dan memudahkan pembelajaran. Aktiviti perancangan pembangunan peribadi akan mempromosikan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat

Modul amalan ini membolehkan pelajar menunjukkan kecekapan dalam dua aspek utama amalan klinikal; kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan keselamatan pesakit berhubung dengan menerima, memindahkan dan memposisikan pesakit untuk prosedur klinikal.

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep asas dalam Islam yang merupakan agama rasmi di Malaysia. Topik dalam kursus ini juga berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh Islam kepada masyarakat dalam kehidupan seharian. Di samping itu, pelajar dapat merangkul nilai-nilai dan penghayatan agama dalam diri mereka dan melatih diri dalam menyelesaikan masalah dan isu-isu dunia Islam

Untuk membangunkan pemahaman pelajar tentang bagaimana setiap fungsi perioperatif berfungsi menyumbang kepada pengurusan penjagaan pesakit. Modul ini juga memperkenalkan pelajar kepada prinsip-prinsip asas farmakologi dan memudahkan pemahaman mereka terhadap istilah yang digunakan dalam amalan jabatan operasi

Modul ini bertujuan untuk memudahkan pelajar menilai, merancang, melaksanakan, memantau dan menilai penjagaan pesakit pembedahan individu

Modul amalan ini membolehkan pelajar untuk menunjukkan kemahiran dalam menjawab keperluan penjagaan pesakit dan dalam penyediaan dan pemantauan bahan dan peralatan untuk prosedur klinikal. Refleksi bertulis tentang pembelajaran amalan akan dinilai secara formatif

Modul ini bertujuan untuk memudahkan pelajar memahami kesan farmakologi dari agen anestetik, gas dan prinsip saintifik yang digunakan berhubung dengan amalan anestetik. Pemeriksaan akan berperingkat-peringkat

Memberi pengenalan kepada prinsip-prinsip undang-undang dan etika. Modul ini dinilai oleh senario berdasarkan senario

Modul amalan ini membolehkan pelajar menjadi mahir dalam mengendalikan ubat-ubatan dan memantau kesannya terhadap pesakit. Modul ini juga memudahkan pelajar untuk menjadi mahir untuk menyokong, memantau dan menjaga pesakit semasa prosedur klinikal.

Pengenalan masyarakat Malaysia, proses sejarah dan politik di Malaysia. Pengenalan kepada dasar-dasar kerajaan dan elemen tradisional dalam Perlembagaan Persekutuan

Modul ini menyediakan persekitaran yang terkawal untuk pelajar memperoleh dan mengamalkan kemahiran untuk Sokongan Asas dan teknik untuk menguruskan dadah melalui pelbagai kaedah suntikan: pelajar menunjukkan kemahiran praktikal dalam persekitaran bengkel (OSCE)

Untuk membangunkan kemahiran dan kepakaran yang diperlukan yang akan membolehkan pelajar mengenal pasti sifat pengetahuan yang memberi amalan perioperatif, untuk meningkatkan kesedaran penyelidikan dan untuk mengakses badan pengetahuan

Modul amalan ini membolehkan pelajar menjadi mahir dalam menjaga pesakit semasa pemulihan segera dari pembedahan dan anestesia dan apabila menyerahkan penjagaan pesakit kepada orang lain. Modul ini juga memudahkan pelajar menjadi mahir dalam menangani kecemasan klinikal

Modul ini bertujuan untuk terus membangunkan keberkesanan dan autonomi peribadi pelajar dalam mencari dan mengkaji asas bukti

Untuk meningkatkan kemahiran yang boleh dipindahkan pelajar. Untuk memudahkan pelajar menggunakan kemahiran yang boleh dipindahkan melalui kerja dan aktiviti pembangunan peribadi

Modul ini akan membolehkan pelajar meneroka isu-isu kualiti dan tadbir urus risiko. Ia akan mempertimbangkan konsep-konsep utama yang terkandung dalam bidang tadbir urus klinikal dan menentukan cara-cara di mana mereka boleh ditangani.

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran asas pelajar dan memindahkannya ke dalam bidang perundingan khusus yang dirundingkan. Portfolio kompetensi mesti mencapai gred lulus dan menilai semua hasil pembelajaran.

Untuk memudahkan pembangunan kemahiran kepimpinan dalam persekitaran perioperatif. Untuk menentukan teori kepimpinan dan keberkesanan mereka dalam memotivasi, mengetuai pasukan dan mempengaruhi perubahan penjagaan kualiti dalam persekitaran perioperatif Modul ini direka untuk memberi kuasa kepada pelajar untuk memimpin dan mengarahkan orang lain dalam penyediaan amalan perioperatif

Untuk membolehkan pelajar membangunkan pendekatan untuk menyokong dan menilai pelajar dalam amalan jabatan operasi. Untuk membolehkan pengamal menggunakan amalan berasaskan bukti untuk mempromosikan perkembangan diri dan orang lain

Untuk terus menyediakan pelajar dengan peluang untuk memperluaskan pengetahuan dan kemahiran klinikal yang sedia ada di dalam bidang praktik perioperatif khusus yang dirundingkan, khususnya berkaitan pengurusan dan penyelesaian masalah Modul ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas pelajar dan memindahkannya ke kawasan yang dirundingkan amalan perioperatif khusus. Portfolio kompetensi mesti mencapai gred lulus dan menilai semua hasil pembelajaran.

Kursus ini memberikan pelajar pengetahuan asas tentang proses kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku dengan bijak dan cekap. Ini termasuk memberi pelajar pemahaman tentang beberapa pendekatan membuat keputusan berdasarkan model membuat keputusan yang dipilih. Aspek yang mempengaruhi keputusan sebagai nilai, keperluan dan matlamat serta unsur ketidakpastian juga dibincangkan. Di samping itu, faktor agama dan agama, pengalaman, persekitaran, personaliti kognitif, psikologi, etika dan individu juga diambil kira dalam membuat keputusan.

Program Khidmat Masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan peluang bagi pelajar untuk bergaul, berinteraksi dan bekerja dengan pelbagai komuniti kampung baru di luar bandar dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial yang bermakna