Gambaran Keseluruhan Program

Diploma dalam program Pengurusan Maklumat Kesihatan adalah gabungan perniagaan, sains, dan teknologi maklumat. Pakar Pengurusan Maklumat Kesihatan (HIM) sering berfungsi dalam peranan, menghubungkan pengkodan klinikal dalam operasi, dan fungsi pentadbiran Program ini adalah amalan memperoleh, menganalisis, dan melindungi maklumat perubatan digital yang penting untuk menyediakan penjagaan pesakit yang berkualiti dan peruntukan sumber yang optimum

Peluang kerjaya

Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan menawarkan peluang yang baik untuk bekerja di Hospital Kerajaan dan Hospital Swasta. Jawatan yang ditawarkan ialah Pegawai Rekod Perubatan / Pegawai Maklumat Kesihatan (Clinical Coder), Insurans Coder, Pegawai Pemasaran, dan pegawai maklumat

PENGAMBILAN JULAI

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Siti Munira Kamarudin

Emel : [email protected]

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – R/720/4/0098 (4/2021)

 • Tempoh – Sepenuh Masa (3 Tahun/ 6 Semester)
 • Yuran–Tempatan: RM45,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September

WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 • Lulus SPM / SPMV atau kelayakan yang setaraf dan minimum tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut;
 1. Bahasa Malaysia; dan
 2. Matematik atau Sains (Sains Tambahan, Sains Am, Fizik, Kimia, Biologi)
 3. Kredit dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain
 4. Lulus Bahasa Inggeris

Pelajar antarabangsa:

Kemahiran dalam Bahasa Inggeris (diperlukan jika arahan sederhana tidak dalam bahasa Inggeris)

 • Lulus Perkhidmatan Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) dengan minima 5.5; Skor IELTS (5.5)

ATAU

 • Lulus Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan minimum 550; Skor TOEFL (550)

BUTIRAN PROGRAM

Kursus ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas membaca, menulis, mendengar dan bercakap. Pelajar akan didedahkan kepada strategi dalam mendengar dan bercakap yang berkesan; bahagian ucapan, tenses mudah, dan struktur esei 5 ayat yang memberi tumpuan kepada genre sebab-akibat.

Kursus ini membincangkan tentang pengenalan kepada komponen perkakasan dan perisian asas sistem komputer dan terus menjadi sebahagian utama bidang teknologi maklumat. Pelajar akan mendapat pengalaman dalam bekerja dengan MS Windows, beberapa alat asas seperti pemprosesan perkataan dan spreadsheet, menyediakan latihan secara langsung di Internet dan teknologi web.

Kursus ini ditawarkan di peringkat pengenalan kepada pelajar yang mengikuti program berkaitan penjagaan kesihatan. Kandungan yang diliputi dalam kursus ini akan memberikan pemahaman asas ke atas struktur dan fungsi asas Sistem Kesihatan Malaysia yang akan dapat memudahkan pemahaman dan aplikasi yang mencukupi dalam disiplin pengajian yang berkaitan dengan persekitaran penjagaan kesihatan

Kursus ini direka untuk pelajar yang mempunyai jurusan / bawah umur dalam sains atau disiplin yang berkaitan untuk memberi pelajar kajian mendalam mengenai anatomi dan fisiologi (struktur dan fungsi) tubuh manusia, penyakit dan keadaan patologi serta rawatan dan prosedur yang berkaitan.

Kursus ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia, Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan dan Pembangunan Negara dan Agama Kepercayaan. Kursus ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai identiti kebangsaan dan semangat patriotisme yang unggul. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan dan pengalaman pembelajaran.

Lampiran praktikal ini memberikan peluang kepada pelajar dalam memperkukuh pemahaman mereka tentang operasi kemudahan penjagaan kesihatan yang diberikan secara amnya serta fungsi, proses dan sistem maklumat kesihatan / perkhidmatan rekod perubatan, pengumpulan data kesihatan secara berputar di luar- klinik pesakit, jabatan kecemasan, dan unit pesakit.

Kursus ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan asas kemahiran bahasa Inggeris dan mengembangkan kecekapan komunikatif dalam bahasa Inggeris yang bertutur dan bertulis, terutamanya dalam persediaan untuk pengajian tinggi dan pekerjaan. Pelajar akan belajar tentang komunikasi lisan yang memberi tumpuan kepada Amalan Rakyat Standard. Di samping itu, pelajar dapat menanam nilai-nilai dan profesionalisme dan menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah dalam senario harian.

Kursus ini direka untuk pelajar yang mempunyai jurusan / bawah umur dalam sains atau disiplin yang berkaitan untuk menyediakan pelajar dengan kajian tentang anatomi dan fisiologi badan manusia, penyakit dan keadaan patologi serta rawatan dan prosedur yang berkaitan. Pelajar akan dapat menggunakan pengetahuan sains perubatan untuk menghasilkan istilah perubatan dan singkatan yang berkaitan dengan sistem maklumat penjagaan kesihatan.

Kursus ini direka untuk pelajar memperoleh pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan Sistem Kes-Camp dan hubungannya dengan pengkodan klinikal sebagai keperluan asas.

Modul ini dikumpulkan dan direka bentuk untuk memudahkan orientasi dan pembelajaran kendiri mengenai penggunaan ICD-10 yang cekap. Ia merangkumi sebahagian daripada bab-bab yang terkandung dalam penerbitan WHO pada ICD-10.

Kursus ini direka untuk pelajar memperoleh pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan ICD-9-CM untuk Prosedur Pengekodan; memahami Sistem Kesan-Camp berkaitan dengan pengkodan klinikal.

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar membangunkan pemahaman asas tentang konsep dan aplikasi pelbagai kemahiran komunikasi dan menggunakannya dalam konteks pendidikan. Pelajar yang melengkapkan kursus ini dapat menunjukkan kebolehan berkomunikasi dengan berkesan dan pelbagai situasi yang sesuai dengan keperluan peribadi, kebudayaan dan profesional mereka

Kedudukan hospital kedua ini memberikan peluang kepada pelajar dalam penerapan pengetahuan yang berkaitan dengan Prinsip Pengekalan dan proses. Pelajar akan mengkaji nota kes pesakit dan membiasakan diri dengan istilah perubatan dan aliran perkhidmatan / rawatan yang diterima oleh pesakit individu. Menggunakan prinsip pengekodan dan pengetahuan pelajar disediakan panduan dalam mengenal pasti dan memperuntukkan kod penyakit dan prosedur asas yang sesuai

Kursus ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran membaca, menulis dan bercakap dalam konteks yang berbeza untuk kursus peringkat tinggi di masa hadapan. Pelajar juga akan belajar tentang menulis membandingkan esei kontras dan esei pendapat. Tatabahasa dan perbendaharaan kata juga dimasukkan dalam kursus ini untuk membantu pelajar dalam menulis dan bercakap mereka.

Modul ini dikumpulkan dan direka bentuk untuk memudahkan orientasi dan pembelajaran kendiri mengenai penggunaan ICD-10 yang cekap. Ia merangkumi sebahagian daripada bab-bab yang terkandung dalam penerbitan WHO pada ICD-10.

Kursus ini menyediakan definisi dan tujuan rekod pesakit, gambaran keseluruhan alat yang berharga yang mengurus dan merawat pesakit, penggunaan persefahaman yang berpengetahuan dan juga menangani perbezaan antara rekod pesakit berkomputer, rekod pesakit elektronik dan rekod kesihatan elektronik .

Kursus ini direka untuk pelajar memperoleh pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan ICD-9-CM untuk Prosedur Pengekodan; memahami Sistem Kesan-Camp berkaitan dengan pengkodan klinikal.

Kedudukan hospital ketiga ini memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pengetahuan yang berkaitan dengan Prinsip Pengekodan dan proses-proses nota kes yang lebih rumit. Dengan menggunakan prinsip pengekodan dan pengetahuan, pelajar diberi bimbingan dalam mengenal pasti dan memperuntukkan kod penderaan penyakit dan prosedur yang sesuai yang merujuk kepada pengedaran statistik pesakit mengikut penggunaan sumber mereka.

Kursus ini direka untuk memberi pelajar pengetahuan dan kefahaman mengenai metodologi penyelidikan yang berkaitan dengan perkhidmatan rekod kesihatan dan perubatan. Kursus ini akan meneruskan penerangan mengenai proses penyelidikan dan prosedur yang mesti dipatuhi. Para pelajar akan terdedah kepada teknik dalam mengkaji kesusasteraan penyelidikan dalam hubungan dengan amalan kesihatan.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada pengurusan rekod perubatan dan kesihatan berasaskan kertas, sistem rekod kesihatan jabatan yang menyumbang kepada EHR, prinsip-prinsip teknologi komputer yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan dengan penekanan pada pengaturan keselamatan serta keperluan undang-undang yang mengawal pengurusan dan prinsip etika dalam mengendalikan maklumat / rekod pelanggan dan kesihatan.

Modul ini dikumpulkan dan direka bentuk untuk memudahkan orientasi dan pembelajaran kendiri mengenai penggunaan ICD-10 yang cekap. Ia merangkumi sebahagian daripada bab-bab yang terkandung dalam penerbitan WHO pada ICD-10.

Kursus ini direka untuk pelajar memperoleh pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan ICD-9-CM untuk Prosedur Pengekodan; memahami Sistem Kesan-Camp berkaitan dengan pengkodan klinikal.

Kedudukan hospital keempat ini memberikan pengkategorikan pesakit ke dalam kumpulan terutamanya dengan diagnosis dan menentukan kes campuran hospital, yang merujuk kepada pengedaran statistik pesakit mengikut penggunaan sumber mereka. Ini adalah pengesanan penggunaan sumber melalui analisis kes-campuran yang membantu kakitangan pentadbiran melakukan perancangan jangka panjang dan untuk menilai langkah-langkah yang berkualiti.

Kursus ini akan memberi pelajar kemahiran awal bagaimana untuk menjalankan projek Sistem Maklumat Kesihatan. Pelajar akan menjalankan analisis kecil berdasarkan cadangan yang diluluskan. Pelajar akan bekerja secara mandiri dan akan diberikan kepada pensyarah yang akan bertindak sebagai penyelia mereka

Kursus ini adalah reka bentuk bagi pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan sistem campuran kes berhubung dengan pengekodan klinikal.

Kursus ini direka untuk memberi pelajar pengetahuan dan pemahaman tentang perkhidmatan pemasaran dan pelanggan berkaitan dengan Maklumat Kesihatan. Pelanggan yang ditangani termasuk pelanggan dalaman serta pesakit dan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan pelbagai keperluan dan jangkaan. Pelajar akan didedahkan kepada pembelajaran berasaskan masalah melalui analisis dan senario kes pendek di persekitaran hospital.

Skop kursus ini adalah untuk memberi kesedaran mengenai 8 elemen senario Ekonomi Kesihatan seperti apa yang ada pada kesihatan dan apa yang bernilai, pengaruh kesihatan, permintaan kesihatan, bekalan kesihatan, penilaian mikro-ekonomi di peringkat rawatan, keseimbangan pasaran kesihatan, penilaian di peringkat sistem keseluruhan, dan mekanisme perancangan, belanjawan dan pemantauan

Kedudukan hospital kelima ini bertujuan untuk mengkategorikan pesakit ke dalam kumpulan terutamanya dengan diagnosisnya untuk menentukan kes gabungan hospital, yang merujuk kepada pengedaran statistik pesakit mengikut penggunaan sumber mereka. Ini adalah pengesanan penggunaan sumber melalui analisis kes-campuran yang membantu kakitangan pentadbiran melakukan perancangan jangka panjang dan untuk menilai langkah-langkah yang berkualiti.

Kursus ini menggunakan prinsip pengurusan asas kepada amalan Standard Pengurusan Rekod Perubatan termasuk Pengurusan Organisasi dan Pengurusan, Pembangunan Sumber Manusia dan Pengurusan, dasar dan Prosedur, kemudahan dan Peralatan, Keselamatan dan Peningkatan Kualiti aktiviti.

Kursus ini memastikan pelajar dapat menghitung kepentingan penyelidikan dalam pembangunan penjagaan kesihatan. Pelajar akan menjalankan penyelidikan kecil berdasarkan cadangan yang diluluskan. Pelajar akan bekerjasama dengan ahli kumpulan dan akan diberikan kepada pensyarah yang akan bertindak sebagai penyelia penyelidikan mereka.

Kursus ini adalah reka bentuk bagi pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan membangunkan kecekapan dalam penggunaan sistem campuran kes berhubung dengan pengekodan klinikal.

Kursus ini membincangkan konsep projek penglibatan komuniti, penyediaan kertas cadangan dan ciri-ciri projek yang berkesan. Tujuan kursus ini adalah untuk memberi pemahaman dan penghargaan dalam melaksanakan projek-projek penglibatan komuniti. Pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan dalam bentuk ceramah interaktif, perbincangan kumpulan, pembelajaran pengalaman melalui aktiviti kumpulan dan kesukarelawanan.

Kedudukan hospital keenam ini menyediakan Tujuan untuk mengkategorikan pesakit ke dalam kumpulan terutamanya dengan diagnosis adalah untuk menentukan kes gabungan hospital, yang merujuk kepada pengedaran statistik pesakit mengikut penggunaan sumber mereka. Ia adalah pengesanan penggunaan sumber melalui analisis kes-campuran