Gambaran Keseluruhan Program

Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan adalah program 3 tahun yang direka khas untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran perniagaan dan pengetahuan perniagaan yang baik dan kuat untuk mengurus hospital dan organisasi penjagaan kesihatan yang lain. Ia melatih para pelajar untuk memastikan bahawa organisasi penjagaan kesihatan mereka secara perubatan, secara kewangan dan beroperasi dapat memenuhi keperluan pesakit. Kemahiran yang diajarkan termasuk perkhidmatan pelanggan dan pengurusan maklum balas, pentadbiran kakitangan, jaminan kualiti perkhidmatan, serta bidang perniagaan yang berkaitan.

Peluang kerjaya

Sebagai graduan Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan, anda mengawasi dan mengurus elemen-elemen yang terlibat dalam sistem penjagaan kesihatan. Anda akan mempunyai peluang pekerjaan dengan sektor seperti Hospital, Klinik, Jabatan Kesihatan Awam, Pusat Pemulihan, Organisasi Kesihatan Masyarakat, Rumah Kejururawatan, Organisasi Insurans Kesihatan, firma Perunding Penjagaan Kesihatan, Universiti dan Institusi Penyelidikan.

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Syakinah Anian

Emel : [email protected]

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – PA/8975 (1/2024)

 • Tempoh – Sepenuh Masa (3 Tahun/ 6 Semester)
 • Yuran–Tempatan: – RM 35,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September

WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 • SPM atau setara dengan LULUS dalam Bahasa Malaysia DAN Bahasa Inggeris DAN 3 kredit dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik atau mana-mana SATU (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am);
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris yang diberikan kredit dicapai).

ATAU

 • GCE / O Level atau setaraf dengan LULUS dalam Bahasa Malaysia atauBahasa Inggeris DAN dengan 3 kredit (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik atau mana-mana SATU (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am);
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris yang diberikan kredit dicapai).

ATAU

 • Sijil yang berkaitan dengan Sains Kesihatan dengan PNGK minimum 2.50

BUTIRAN PROGRAM

Subjek ini memperkenalkan pelajar kepada teori dan konsep amalan pengurusan dalam organisasi penjagaan kesihatan. Ia membincangkan elemen utama dalam pengurusan menurut perkembangan pesat industri penjagaan kesihatan. Ia juga merangkumi kira-kira empat prinsip asas pengurusan merancang, menganjurkan, memimpin, dan mengawal.

Kursus ini memberi penekanan kepada maklumat perakaunan dan meningkatkan pengetahuan pelajar untuk menyediakan dan menganalisis 3 penyata kewangan utama: penyata kedudukan kewangan (lembaran imbangan), penyata pendapatan dan penyata ekuiti pemilik. Subjek ini memperkenalkan kaedah, yang membentuk asas perakaunan dan membuat keputusan kewangan.

Subjek ini memberikan pelajar pengetahuan yang mereka perlukan untuk membuat perubahan tingkah laku yang sihat dan kekal dan menjadi pengguna maklumat kesihatan yang bijak. Ia merangkumi topik kesihatan yang menjadi perhatian utama mereka dan memberi penekanan kepada maklumat kesihatan penting yang diperlukan untuk membangunkan pemahaman yang komprehensif mengenai promosi kesihatan dan pencegahan penyakit.

Kajian tentang anatomi dan fisiologi akan membiasakan pelajar untuk struktur dan fungsi badan manusia. Anatomi menggambarkan struktur badan manakala fisiologi mengkaji fungsi setiap struktur, secara individu dan digabungkan dengan struktur lain. Kursus ini juga untuk memperoleh perbendaharaan kata terminologi perubatan yang berkaitan dengan sistem badan yang diperlukan untuk menyampaikan maklumat di pejabat perubatan atau persekitaran hospital.

Subjek ini bertujuan untuk menyediakan satu set kemahiran teras dan kecekapan dalam bidang teori organisasi dan pengurusan tingkah laku. Ia mengembangkan lagi keupayaan untuk mengurus, memotivasi dan memimpin usaha orang dalam mengejar matlamat dan objektif organisasi.

Learn to pronounce Kursus ini menekankan pentingnya memahami konsep psikologi yang berkaitan dan permohonannya untuk membuat keputusan.

Subjek ini direka untuk menangani kedua-dua kepentingan strategik dan alat analisis pengurusan operasi dalam perniagaan penjagaan kesihatan Ia memperkenalkan pelajar kepada konsep utama yang mengelilingi pengurusan operasi perniagaan seperti rantaian bekalan dan pengurusan perubahan, inventori dan pengurusan bahan serta pengurusan projek.

Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar prinsip dan konsep komunikasi, komunikasi perniagaan, penonton, mesej, komunikasi tanpa lisan, penstrukturan dan persembahan, mengadakan mesyuarat & menjawab soalan, proses pencarian kerja.

Subjek ini akan memberi pelajar, pengetahuan mengenai asas promosi dan pendidikan penjagaan kesihatan. Ia juga akan memberi pelajar pengetahuan tentang teknik / kaedah yang akan digunakan di negara ini dan juga negara lain dan bagaimana untuk menilai keberkesanan program kesihatan.

Kursus ini memberi tumpuan kepada pelbagai topik yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kursus ini memberi tumpuan kepada pelbagai topik yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan. Topik termasuk perspektif pengurusan dalam pemasaran, pembiayaan, perkhidmatan kejururawatan, penjagaan ambulatori, pesakit anservis hospital.

Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar dasar kesihatan, prinsip dan konsep perancangan, penilaian, dan tingkah laku organisasi penjagaan kesihatan awam dan swasta di peringkat tempatan, negeri dan nasional.

Kursus ini akan mendedahkan para pelajar untuk menyediakan diri dengan langkah keselamatan dan bahaya yang sesuai untuk penempatan mereka dalam pelbagai jenis kepakaran penjagaan kesihatan dalam industri penjagaan kesihatan.

Kursus ini penting untuk pelajar belajar tentang program kesihatan awam dan juga mendidik diri mereka tentang tingkah laku yang berkaitan dengan kesihatan dan risiko yang boleh membawa kepada penyakit tertentu serta meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan, AIDS, kanser dan persekitaran bukan tembakau.

Kursus ini adalah mengenai perkhidmatan sokongan sebagai satu kepentingan yang besar untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan hospital. Adalah penting bagi pelajar untuk belajar bagaimana menyediakan perkhidmatan sokongan yang efektif kepada pelanggan hospital dan untuk memperbaiki fungsi hospital.

Subjek ini akan merangkumi konsep kemahiran interpersonal yang paling mungkin sebagai peluang untuk pelajar belajar tentang bagaimana untuk mengetahui tentang diri mereka seperti cara berkomunikasi dengan berkesan, memanfaatkan potensi penuh sendiri, untuk menguruskan perasaan yang tidak diingini dan untuk mengatasi halangan kepada pembangunan peribadi.

Subjek ini akan meliputi pengetahuan komprehensif dan maklumat praktikal mengenai aplikasi komputer dan sistem maklumat dalam penjagaan kesihatan. Ia juga membincangkan peranan informatik dan teknologi berkaitan dalam amalan klinikal dan termasuk kemahiran keputusan perubatan yang diperlukan serta konsep Biokomputer

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep asas statistik dan menerangkan bagaimana konsep-konsep ini digunakan dalam membuat kesimpulan dari data percubaan yang akan digunakan dalam bidang kesihatan dan bersekutu. Kaedah analisis yang berbeza akan diperkenalkan.

Kursus ini menawarkan integrasi terkini teori dan pengurusan sumber manusia berasaskan bukti dalam organisasi penjagaan kesihatan. Fokus kursus ini adalah kepimpinan proses pengurusan sumber manusia transformasi oleh pengurus baris dalam sistem organisasi penyesuaian yang rumit. Pelajar juga akan mengambil bahagian dalam aktiviti pembangunan kerjaya termasuk tugasan menulis reflektif, persembahan, dan penyediaan semula.

Subjek memperkenalkan pelajar kepada gambaran keseluruhan sistem penjagaan kesihatan dan kaedah pembiayaan, kekuatan dan kelemahan sistem penjagaan kesihatan awam dan pendekatan penyelesaian masalah kewangan. Kos penjagaan kesihatan dan pembiayaan kedua-dua sektor awam dan swasta turut didedahkan.

Kursus ini adalah mengenai bagaimana masyarakat hari ini memerlukan orang yang terlatih dalam pengurusan krisis yang akan sistem penjagaan kesihatan kakitangan dan akan dapat menguruskan krisis kesihatan, apabila diperlukan. Mereka akan menumpukan kepada prinsip pencegahan dan kewaspadaan berterusan dan akan menunjukkan kemahiran organisasi yang sangat baik.

Pengenalan kepada kursus ini adalah untuk memberikan pelajar kemahiran teori dan praktikal untuk menjalankan, menganalisis dan membentangkan tugas bertulis dalam bidang penyelidikan kesihatan dan saintifik dan memberi wawasan dan pemahaman tentang metodologi penyelidikan.

Praktikum adalah perkongsian tiga hala antara pelajar, sekolah perniagaan dan pengurusan, dan Jabatan Kesihatan Daerah (Klinik Kesihatan) di mana praktikum berlaku di bawah pengawasan seorang preceptor Praktikum adalah pengalaman praktikum yang dirancang, diawasi, dan dievaluasi dalam dasar kesihatan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mensintesis, mengintegrasikan, dan menggunakan kemahiran praktikal, pengetahuan, dan latihan yang dipelajari melalui kursus, untuk mendapatkan pengalaman profesional dalam kesihatan awam profesional persekitaran kerja, dan untuk mengendalikan projek amalan kesihatan awam yang mempunyai kepentingan tertentu. Praktikum berfungsi sebagai langkah pertama yang penting dalam kerjaya kesihatan awam, menyediakan pengenalan kepada kemahiran praktikal dan pengalaman yang diperlukan untuk profesion yang produktif dan memuaskan.

Kursus ini menawarkan gambaran terkini dan sejarah tentang sistem penjagaan kesihatan dan perincian tentang peranan pembekal penjagaan kesihatan di sektor swasta dan awam serta pengaruh mereka dalam membentuk perkhidmatan kesihatan luar bandar dan bandar di Malaysia. Kursus ini juga menekankan tentang dasar, perkhidmatan dan sistem penjagaan kesihatan.

Subjek memberi tumpuan kepada CQI sebagai pendekatan kepada pengurusan kualiti yang membina kaedah jaminan kualiti tradisional dengan menekankan organisasi dan sistem. Ia menekankan pada pertumbuhan pesat dan pertambahan organisasi penjagaan terurus dalam industri penjagaan kesihatan telah menyebabkan banyak agensi kesihatan awam, penyedia, majikan, dan pengguna mempersoalkan kualiti penjagaan kesihatan dan akibat keselamatan pesakit.

Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar hubungan sah doktor dan pesakit, perjanjian kontrak, liabiliti profesional, penyelewengan, amalan perubatan, persetujuan yang dimaklumkan, dan kod etika dan etika. Penekanan diletakkan pada segi undang-undang, sikap profesional, dan prinsip dan konsep asas etika dan undang-undang yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan perubatan.

Kursus ini terdiri daripada tiga projek pembelajaran khidmat kredit berkaitan dengan bidang pengurusan penjagaan kesihatan. Praktikum ini memerlukan pasukan pelajar untuk menyelesaikan pengalaman pembelajaran perkhidmatan dengan agensi atau organisasi kesihatan komuniti setempat. Para pelajar dan rakan kongsi komuniti akan bekerjasama menentukan projek itu dan selesaikan aktiviti yang diperlukan. Deliverables akan termasuk tugasan dan laporan bertulis, jurnal aktiviti harian dan mingguan. Pelajar dikehendaki memahami persekitaran dalaman dan luaran yang menjejaskan organisasi penjagaan kesihatan: Jabatan Pentadbiran, Pengebilan dan Inventori dan Penyelenggaraan Hospital

Kursus ini memberikan pelajar pengetahuan asas tentang proses kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku dengan bijak dan cekap. Ini termasuk memberi pelajar pemahaman tentang beberapa pendekatan membuat keputusan berdasarkan model membuat keputusan yang dipilih.

Aspek yang mempengaruhi keputusan sebagai nilai, keperluan dan matlamat serta unsur ketidakpastian juga dibincangkan. Di samping itu, faktor agama dan agama, pengalaman, persekitaran, personaliti kognitif, psikologi, etika dan individu juga diambil kira dalam membuat keputusan.

Kursus ini dibentuk untuk membekalkan pelbagai maklumat berkenaan negara Malaysia kepada pelajar untuk melahirkan warganegara yang setia pada negara, cinta akan tanah air, berwawasan, bangga sebagai rakyat Malaysia, mampu menghadapi cabaran ke arah kesejahteraan hidup dan dapat memperkenalkan Malaysia ke peringkat antarabangsa.

Matapelajaran ini mendedahkan kepada pelajar tentang konsep-konsep asas yang terdapat dalam Islam di mana ia penting untuk membentuk jatidiri yang kukuh. Topik ini juga akan menjelaskan tentang kepentingan agama dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memandu manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah. Selain daripada itu subjek ini juga akan menjelaskan penekanan yang diberikan oleh Islam terhadap beberapa perkara penting dalam kehidupan manusia termasuklah dalam aspek epistemologi dan aksiologi, kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi dan salah faham terhadap Islam.

Islam Dan Masyarakat Malaysia (MPU 231/2) Pelajar meneroka kepimpinan dan kemahiran kepimpinan dan kepimpinan peranan memainkan kedua-dua di dalam dan luar negara. Kemahiran keberkesanan peribadi dan interpersonal yang menyumbang kepada kepimpinan kontemporari. Ia juga menyediakan pelajar dalam kedudukan kepimpinan dengan wawasan, kesedaran dan teknik untuk memimpin dengan lebih berkesan, mempengaruhi orang lain dan menjadi model peranan inspirasi.