Gambaran Keseluruhan Program

Doktor Falsafah dalam Kejururawatan di KPJ Healthcare University College adalah program yang terlibat dalam penjanaan bukti yang bersistematik (teori dan empirikal yang berkaitan dengan isu penyelidikan dalam bidang kejururawatan. Kawasan kepentingan dan dengan keperluan semasa bagi amalan berasaskan bukti (EBP) untuk penyediaan penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi, memulakan perubahan dan meningkatkan amalan kejururawatan. Ini adalah program berasaskan penyelidikan di mana pelajar menjalankan penyelidikan di bawah bimbingan penyelia dan mengemukakan tesis pada akhir program

Peluang kerjaya

Ahli Fakulti Kejururawatan

 • Sebagai ahli fakulti Jururawat, beliau / dia bertanggungjawab untuk mewujudkan, melaksanakan dan menilai program kurikulum dan mentoring pelajar kejururawatan
 • Tanggungjawab mengajar mereka dijangka menjalankan penyelidikan, menyebarkan penyelidikan ini dalam jurnal dan penyelidikan

Pengarah Penyeldikan Kejururawatan

 • Jururawat penyelidik yang berkhidmat sebagai pentadbir jabatan penyelidikan kejururawatan pusat kemudahan penjagaan kesihatan
 • Koordinator Pusat Kemudahan Penyelidikan Kejururawatan
 • Penyelia pekerja jururawat penyelidik.Beliau akan bertanggungjawab untuk memantau semua projek penyelidikan kejururawatan yang dijalankan di fakulti
 • Bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan melaksanakan kajian penyelidikan yang dijalankan

Pengarah Perkhidmatan Klinikal

 • Sebagai pentadbir klinik, dia bertanggungjawab mengawasi operasi harian jagaan penjagaan pesakit di kemudahan penjagaan kesihatan.
 • Perhubungan antara pengurusan atasan dan pengurus jabatan. Walaupun pengarah tidak terlibat dalam penjagaan pesakit langsung, dia menyedari aliran kerja di setiap jabatan yang mempromosikan penjagaan pesakit yang optimum.
 • Menghasilkan dan menerima laporan yang menangani kecekapan aliran kerja jabatan, untuk meningkatkan usaha ke atas kecekapan dan kepuasan pesakit
Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Name : Salida Johari

Email : [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod –(N/723/8/0051) (04/2019)
 • Tempoh –Sepenuh Masa : 3 Tahun / Separuh Masa : 4 Tahun
 • Yuran – Tempatan : RM40,000 /Antarabangsa  : RM56,000
 • Mod : Sepenuh masa / Separuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan – Mac, Julai dan September
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

Calon yang ingin memohon program PhD mesti memenuhi kriteria berikut:

 • Mempunyai Ijazah Sarjana dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf dengan disiplin yang berkaitan yang diterima oleh Senat penyedia pendidikan tinggi (HEP).

Pelajar Antarabangsa:

Kelayakan antarabangsa akan dinilai oleh EMGS untuk kelulusan atas dasar kes ke kes.

BUTIRAN PROGRAM

Projek penyelidikan mestilah dalam bidang sains farmaseutikal. Tempoh pencalonan untuk program ini tidak kurang daripada 24 bulan dan tidak melebihi 36 bulan untuk calon sepenuh masa. Bagi calon separuh masa, tempoh minimum ialah 36 bulan dan tempoh maksimum ialah 48 bulan. Calon mesti memberitahu fakulti tiga bulan sebelum niat mereka untuk mengemukakan kertas penyelidikan

 

Sepenuh Masa

Separuh Masa

Penilaian untuk pelajar master/induk melalui penyelidikan hendaklah termasuk:-

 1. Penilaian cadangan penyelidikan. Seorang pelajar dikehendaki mengemukakan cadangan penyelidikan untuk tujuan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti, kegagalan berbuat sedemikian pelajar itu diberi status tidak memuaskan (AS)
 2. Penilaian semester oleh penyelia (Laporan Kemajuan)
 3. Pemeriksaan tesis oleh pemeriksa dalaman dan luaran
 4. Pertahanan lisan tesis kepada Panel untuk Pemeriksa Viva

Keperluan Anugerah

 • Calon dikehendaki melengkapkan kursus Metodologi Penyelidikan sebelum pembentangan proposal defense dan mendapatkan kelulusan etika.
 • Penilaian berterusan: Rekod penyeliaan, laporan kemajuan untuk setiap semester, persembahan cadangan dan kelulusan etika.
 • Keperluan anugerah: Penyerahan tesis, lulus persembahan lisan dengan 1 penerimaan penerbitan dalam jurnal disemak semula rakan sebaya.