CPD TRAINING LIST

BUSINESS DEVELOPMENT

Ketua Jabatan:
Kavithalaxmi Murgan ([email protected])

Pegawai:
Chin Koon Li ([email protected])
Muhamad Fahmi ([email protected])

Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di 06-7942686