Gambaran Keseluruhan Program

Ini adalah ijazah sarjana penyelidikan berasaskan penyelidikan (Master by Research) dalam membangunkan pengetahuan berasaskan bukti dan inovasi dalam Sains Kesihatan. Program ini memberikan kemajuan yang berkualiti dalam projek berasaskan penyelidikan untuk pembangunan kerjaya dalam bidang khusus (Musculoskeletal, Cardiorespiratory, Neurology, Geriatrics, Ergonomi dan Fisioterapi Sukan).

Peluang kerjaya

Pakar Akademik / Pemulihan / Pakar Klinikal / Pegawai Penyelidik & Pembangunan / Ahli sains

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Roslizawati Nawawi

Emel : [email protected]

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod– N/726/7/0018 (04/2019)
 • Tempoh –
  Untuk Warganegara Malaysia:

  Sepenuh Masa: 2 Tahun (4 semester)
  Separuh Masa : 3 Tahun (6 semester)

  Untuk Antarabangsa:
  Sepenuh Masa : 1Tahun setengah (3 semester)

 • Yuran– Tempatan: RM28,000 / Antarabangsa: RM50,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Fisioterapi atau setara dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50;
  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi atau setara dalam bidang yang berkaitan dengan CGPA di atas 2.00 tetapi di bawah 2.50, DAN dengan sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan

Pelajar antarabangsa:

 • Ijazah Sarjana Muda (Hons) dalam fisioterapi atau bersamaan dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50;

ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam fisioterapi atau setaraf dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum melebihi 2.00 tetapi kurang daripada 2.50, DAN dengan sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.
 • Bahasa Inggeris dengan minimum IELTS 5.0 / CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance) / CEFR B2 atau CPE (180) CEFR C1 atau PTE (Ujian Pearson Bahasa Inggeris) (36) atau MUET (Malaysia University English) (Band 3)

BUTIRAN PROGRAM

Tempoh pencalonan untuk program ini tidak kurang daripada 24 bulan dan tidak melebihi 36 bulan untuk calon sepenuh masa. Bagi calon separuh masa, tempoh minimum ialah 36 bulan dan tempoh maksimum ialah 48 bulan. Calon mesti memberitahu fakulti tiga bulan sebelum niat mereka untuk mengemukakan kertas penyelidikan.

Sepenuh Masa

Separuh Masa

Penilaian untuk pelajar master/induk melalui penyelidikan hendaklah termasuk: –

 1. Penilaian cadangan penyelidikan. Calon / pelajar dikehendaki mengemukakan cadangan penyelidikan untuk tujuan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti, yang gagal diberikan oleh pelajar kepada status tidak memuaskan (AS).
 2. Penilaian semester oleh penyelia (Laporan Kemajuan)
 3. Pemeriksaan tesis oleh pemeriksa dalaman dan luaran
 4. Pertahanan lisan tesis kepada Panel untuk Pemeriksa Viva

Keperluan Anugerah

 • Candidates are required to complete Research Methodology course prior to proposal defense presentation and obtainment of ethical approval.
 • Penilaian berterusan: Rekod penyeliaan, laporan kemajuan untuk setiap semester, persembahan cadangan dan kelulusan etika.
 • Keperluan anugerah: Penyerahan tesis, lulus persembahan lisan dengan 1 penerimaan penerbitan dalam jurnal disemak semula rakan sebaya