Gambaran Keseluruhan Program

Ini adalah program empat tahun yang diiktiraf oleh LFM, MQA, dan KPT bertujuan untuk melahirkan graduan yang berwibawa dengan kemahiran dalam farmasi klinikal, masyarakat dan perindustrian. Latihan disediakan di hospital dan industri awam dan swasta. KPJUC menawarkan penempatan yang terjamin untuk latihan Pharmacist Registered Provisionally (PRP) di hospital KPJ bertauliah.

Peluang kerjaya

Graduan program ini mempunyai banyak peluang di peringkat tempatan dan antarabangsa di sektor awam dan swasta dalam perkhidmatan farmaseutikal termasuk hospital KKM, Hospital Pertahanan, hospital swasta, runcit, komuniti dan farmasi veterinar, industri farmaseutikal, agensi kawal selia, ujian klinikal, pengekodan perubatan, maklumat ubat pusat, akademik dan pendidikan tinggi, penyelidikan dan pembangunan dan sebagainya

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Mr. Anandarajagopal
Kalusalingam

Emel
: [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod –R/727/6/0034 (03/2025)
 • Tempoh –Sepenuh Masa (4 Tahun / 8 Semester)
 • Yuran –Tempatan: RM120,000 / Antarabangsa : RM140, 000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– September
WhatsApp saya
BIASISWA

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

KEPERLUAN KEMASUKAN STPM:

 • PNGK 3.00 dengan kredit dalam:
  – Biologi; DAN
  – Fizik ATAU Matematik; DAN
  – Sekurangnya B dalam Kimia.
 • Syarat-syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan kepada keperluan Kementerian Pengajian Tinggi.

Catatan :

Untuk berkhidmat sebagai Pegawai Kerajaan, keadaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah pada keperluan yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

KEPERLUAN KEMASUKAN A-LEVEL :

 • 3B atau 2A1C atau 1A1B1C dalam Biologi dan Kimia dan Fizik atau Matematik dengan sekurangnya B dalam subjek Kiimia

(dengan merujuk kepada sistem skor Perkhidmatan Universiti dan Kolej Kemasukan (UCAS) yang dilaksanakan di United Kingdom untuk A-Level yang merupakan keputusan Ordinan skor A + = 140, A=120, A = B 100 and C = 80)

 • Keperluan 3B yang dicadangkan oleh LFM sama dengan skor 300 dengan B dalam mata pelajaran Kimia.
 • Syarat-syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Catatan :

Untuk berkhidmat sebagai Pegawai Kerajaan, syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

MATRIKULASI ATAU PRE-MEDIK DAN FARMASI ATAU ASASI DALAM SAINS

 • Matrikulasi ATAU Pra-Farmasi / Perubatan dengan CGPA 3.0 dan ke atas dengan sekurang-kurangnya B untuk Kimia
  ATAU
 • Asasi dalam Sains dengan sekurangnya B untuk Kimia
  DAN
 • Program sepatutnya dilaksanakan sekurangnya 1 tahun
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurangnya 5B dalam Biologi DAN Kimia DAN Fizik DAN Matematik ATAU Matematik Tambahan DAN satu subjek diperigkat Sijil Sekolah atau setaran dengannya.
 • Syarat-syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Catatan :

Untuk berkhidmat sebagai Pegawai Kerajaan, syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Diploma Sains (Biologi atau Kimia atau Fizik) PNGK 3.75 dan keatas termasuk B dalam Kimia

ATAU

Diploma Farmasi PNGK 3.5 dan keatas

 • Lulusdalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurangnya 5B dalam BiologiDAN Kimia DAN Fizik dan Matematik ATAU Matematik tambahan dan satu(1) subjek lain diperingkat Sijil Sekolah atau setara dengannya.
 • Syarat-syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Catatan :

Untuk berkhidmat sebagai Pegawai Kerajaan, syarat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan keperluan yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Memperoleh Ijazah Pertama dalam Sains denganPNGK 2.75 dan keatas (PNGK 2.75 = Gred C+)

(PNGK 2.75 = Gred C+)

BUTIRAN PROGRAM

Modul ini menerangkan prinsip asas kimia. Topik yang diliputi dalam kuliah termasuk struktur atom, keadaan bahan, stoikiometri dan pelbagai jenis reaksi kimia.

Topik yang diliputi dalam kuliah memberikan pengetahuan asas dan pemahaman mendalam, berhubung dengan struktur tubuh manusia dan fungsi pelbagai organ. Ia juga menyediakan asas untuk pelajar mempelajari subjek seperti Patofisiologi Farmakologi. Pengetahuan mengenai bagaimana fungsi tubuh adalah penting untuk memahami prosedur dan tindakan dadah.

Modul ini memberikan para pelajar pengetahuan yang akan membolehkan mereka menghargai peranan mereka sebagai ahli farmasi dalam sistem penjagaan kesihatan negara. Subjek ini akan memperkenalkan perkhidmatan yang disediakan oleh farmasi yang berkaitan dengan aspek organisasi, sejarah, pembangunan, fungsi, evolusi, perkhidmatan dan penjagaan. Ia juga menerangkan organisasi dan pengurusan farmasi hospital serta tugas dan tanggungjawab ahli farmasi.

Modul ini menerangkan mengenai struktur, ciri, patogenesis mikroorganisma yang menyebabkan jangkitan manusia dan rawatan dan pencegahan serta kaedah yang terlibat dalam pengasingan dan pengenalpastian mikroorganisma dan juga termasuk kaedah fizikal dan kimia untuk mengawal mikroorganisma.

Modul ini merangkumi topik-topik seperti pengenalan kepada bentuk dos & sifatnya termasuk pengiraan farmaseutikal dan pemahaman latar belakang teori untuk membebaskan bentuk dos monophasic dan biphasic dan radiofarmaseutikal. Para pelajar dilatih untuk “mock dispensing.” Praktikal termasuk membuang bentuk dos monophasic dan biphasic.

Kursus bahasa Inggeris peringkat tinggi ini menyediakan pelajar dengan kaedah carian literatur yang sesuai melalui analisis bahan penyelidikan (kesahihan kandungan) untuk tujuan penyelidikan dan cadangan pembangunan. Pelajar juga mempelajari struktur yang sesuai untuk menulis karangan argumen, serta bahasa yang betul dalam menyampaikan hujah. Bagi tujuan menulis kemahiran untuk laporan, pelajar juga mempelajari proses penulisan dan laporan penulisan. Selain itu, para pelajar juga mendapat pengetahuan dan kemahiran berfikir secara kritis untuk menghasilkan Kajian Kritikal dan Cadangan. Menyediakan rujukan dari pelbagai sumber maklumat yang berkaitan juga dipelajari dalam kursus ini untuk tujuan penyelidikan

Modul ini meliputi tahap kemasukan kimia organik. Topik yang dibincangkan dalam kuliah termasuk prinsip asas kimia organik, tatanama sebatian organik, Stereokimia, tindak balas penggantian alifatik nukleik dan tindak balas penghapusan, tindak balas penambahan nukleofilik, tindak balas tambahan elektrofilik dan tindak balas radikal bebas.

Topik yang diliputi dalam modul ini membolehkan pelajar memahami aspek teori dan praktikal mengenai perumusan, pembungkusan, pelabelan dan pentadbiran pelbagai persediaan pepejal dan semisolid dan produk biologi

Kursus farmakologi am biasanya merangkumi prinsip dan mekanisme penyerapan dadah, pengedaran, metabolisme, perkumuhan dan kesan. Topik khusus termasuk: tindakan, kesan dan tanda-tanda untuk kelas ubat: autakid histamine, serotonin dan ergot alkaloid dan agen penindas imun.

Modul ini merangkumi topik-topik seperti struktur dan fungsi kelas asas molekul biologi, katabolisme dan biosintesis makromolekul. Penekanan adalah mengenai integrasi dan pengawalan jalur metabolik biomolekul. Praktik ini difokuskan pada anggaran parameter biologi dalam sampel normal dan patologi

Modul ini merangkumi sifat fiziko-kimia molekul ubat seperti pH, kelarutan, fenomena interfacial, penyebaran dan pembubaran, rheologi, mikromeritik dan kajian sistem bersurai.

Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang meliputi pengenalan ilmu ketamadunan, perkembangan dan interaksi ketamadunan dalam Tamadun Islam, Melayu, CIna, India serta isu ketamadunan kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kursus ini bertujuan memberi kefahaman mengenai setiap elemen tersebut dan implikasinya terhadap proses pembangunan negara. Selain itu, perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini turut berperanan dalam usaha melahirkan pelajar yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian.

Modul ini merangkumi topik-topik seperti kecederaan sel dan penyebab, patogenesis kecederaan sel, atrofi dan hipertrofi, Keradangan, mediator dan pembaikan, Patofisiologi pelbagai penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta gangguan umum kepada tubuh manusia.

Modul ini menyediakan pengetahuan asas dalam kimia organik seperti yang digunapakai di farmasi. Topik yang diliputi dalam modul termasuk teori resonans, tindak balas penggantian aromatik elektrofilik, kimia heterosiklik, hidrokarbon aromatik polynuklear, sebatian heteroaromatik penting, asid karboksilik, amina dan fenol

Modul ini akan memperkenalkan para pelajar untuk memahami konsep asas psikologi dan tuntutan penduduk di pelbagai peringkat kehidupan mereka Ia akan menjadikan pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dengan profesional bersekutu. Ia juga akan membantu para pelajar memahami psikologi yang tidak normal dan cabaran masa depan kepada profesional penjagaan kesihatan dalam psikologi kesihatan dan penyakit.

Modul ini pada Sistem saraf dan farmakoterapi I adalah pengenalan ringkas kepada ubat-ubatan yang mempengaruhi fungsi sistem saraf autonomi. Dadah yang menjejaskan persimpangan neuromuskular dibincangkan. Adrenergik dan agonis cholinergic dan antagonis, dan perencat cholinesterase, ditekankan. Interaksi reseptor ubat-ubatan, kesan fisiologi seterusnya, dan penggunaan ubat-ubatan dalam terapi, dibincangkan.

Modul ini menyediakan pengetahuan asas mengenai penanaman, pengumpulan dan pemprosesan tumbuhan ubatan. Selain itu, ubat perwakilan dari sumber morfologi yang berbeza akan dibincangkan secara terperinci, yang melibatkan penerangan ciri-ciri makro dan mikroskopinya. Pengagihan geografi, penanaman, pengumpulan, unsur kimia dan kegunaannya akan ditekankan, yang akan dibuat lebih jelas apabila pelajar pergi untuk kerja lapangan untuk menghargai tanaman ubat dalam persekitaran semulajadi mereka. Di samping itu, kursus ini merangkumi kajian serat yang digunakan dalam pembalut dan produk pembedahan yang digunakan dalam penapisan.

Modul ini merangkumi prinsip dan teknik asas yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan dan aplikasi mereka di farmasi dan industri farmaseutikal dan juga termasuk proses pengeluaran antibiotik, enzim, vitamin, hormon, vaksin rekombinan menggunakan teknik bioteknologi.

Kursus ini membincangkan konsep asas, latar belakang dan realiti sosial masa kini hubungan etnik di Malaysia dari perspektif kesepaduan sosial. Tujuan kursus ini ialah memberikan kesedaran dan penghayatan dalam mengurus kepelbagaian ke arah pengukuhan negara bangsa.Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti individu, berpasukan dan semangat kesukarelaan. Pada akhir kursus ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan, dan menerima kepelbagaian sosio-budaya etnik di Malaysia

Topik-topik yang diliputi dalam modul ini termasuk prinsip asas, pembinaan dan kerja-kerja instrumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelbagai proses farmaseutikal seperti pengurangan saiz, pengekstrakan, pengeringan, penyulingan, pencampuran, penapisan, dan sebagainya.

Modul ini menerangkan pelbagai prosedur kuantitatif dan kualiti yang dijalankan dalam menganalisis produk farmaseutikal. Ia akan membolehkan pelajar memahami prinsip dan prosedur asas pelbagai teknik kuantitatif dan kualiti termasuk volumetrik, spektroskopi, kromatografi dan elektroforesis.

Modul ini meliputi pemahaman tentang mekanisme selular asas dan pengurusan penyakit kardiovaskular. Subtopik adalah Antihipertensi; vasoaktif, antianginals; glikosida jantung dan kardiotonik lain; antiarrhythmics; agen anti-anemia, antikoagulan, antiplatelet dan ubat fibrinolitik; dan dadah untuk dislipidemias.

Dalam modul ini pelajar akan diberi pengenalan teori dan praktikal untuk teknologi maklumat. Unit ini terdiri daripada: prinsip asas operasi komputer, komponen perkakasan utama komputer, penyimpanan data dan pengambilan semula. Ia menyediakan pengenalan kepada perisian sistem, pengenalan kepada komunikasi data, pemilihan dan penilaian perkakasan; Pembangunan spreadsheet, pemprosesan kata, pakej data, World Wide Web, menggunakan modul IT.

Kursus ini memperkenalkan pelajar ke perkhidmatan farmasi hospital. Para pelajar akan didedahkan kepada sistem pengedaran dadah, pengurusan inventori, dan kajian penggunaan formulary dadah dan kajian penggunaan dadah Perkhidmatan seperti pemakanan parenteral, admixture IV, dan penyembuhan semula ubat sitotoksik juga termasuk Selain itu, pelajar juga didedahkan kepada pengurusan ketoksikan akut dan terapi penjagaan kritikal.

Modul ini direka untuk membolehkan pelajar menguasai kecekapan bahasa di peringkat intelektual untuk berkomunikasi dengan berkesan, menghargai dan membina pemikiran mengenai pengetahuan, perkara peribadi dan komuniti dalam hubungan rasmi, pemikiran kreatif dan tidak kreatif melalui bentuk lisan dan tulisan. Topik ini juga membantu perkembangan bahasa pelajar untuk pendidikan tinggi dan pembangunan kerjaya mereka.

Topik yang diliputi dalam modul ini termasuk pengekstrakan, pengasingan dan pengenalpastian metabolit sekunder / phytoconstituents dan kimia mereka, analisis mikroskopik, laluan metabolik tumbuhan primer dan sekunder dan budaya tisu tumbuhan, pelbagai rumusan herba, penyeragaman dadah mentah dan rumusan herba.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep farmasi klinikal. Pelajar akan didedahkan kepada pelbagai pendekatan sistematik penilaian terapi pesakit; masalah berkaitan ubat. Konsep kaunseling dan farmasi sosial juga diperkenalkan termasuk pengajaran di samping katil, dan asas-asas farmakovaskular

Modul ini memperkenalkan teknik skala pelbagai bentuk dos dan pemilihan eksipien yang sesuai, bahan pembungkusan dalam pembangunan mereka. Ia juga memberi penekanan kepada prinsip dan kepentingan pensterilan dalam pembangunan bentuk dos steril Praktikal termasuk granulation, tablet mampatan, dan lapisan tablet, pengisian ampul, dan ujian steril.

Sistem gastrousus, buah pinggang dan paru dan farmakoterapi direka untuk memberi pelajar pendedahan kepada farmakologi ubat-ubatan yang bertindak ke atas sistem gastrousus, buah pinggang dan paru-paru. Dengan penekanan khusus pada diuretik, anti ulser, anti cirit birit dan ejen lain.

Banyak perniagaan baru membesarkan berdasarkan aplikasi baru teknologi sedia ada atau teknologi baru. Sebaliknya, banyak perniagaan baru runtuh kerana pihak pengurusan tidak memahami keperluan pelanggan, amalan pengurusan yang baik dan juga peranan teknologi. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberi pelajar keusahawanan melalui pengenalan kepada proses keusahawanan. Antara lain, kursus ini merangkumi topik-topik seperti keputusan untuk menjadi seorang usahawan, membangunkan idea-idea perniagaan yang berjaya, berpindah dari idea kepada firma keusahawanan dan menguruskan dan berkembang dan firma keusahawanan

Kursus ini menyediakan garis besar undang-undang utama yang mengawal produk perubatan di Malaysia dan menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang akan membentuk asas amalan profesional mereka dalam kerjaya masa depan mereka.

Kursus ini merangkumi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penyelidikan. Tumpuannya adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada elemen teras dalam proses penyelidikan dan dalam pembangunan kompetensi dalam penilaian kritikal dan penilaian penyelidikan Sains Farmaseutikal. Pelajar akan diajar konsep dan teknik, kaedah statistik yang berbeza, dan menentukan sama ada hubungan antara dua atau lebih pembolehubah berangka atau kuantitatif wujud dan pelbagai jenis persembahan grafik, berguna untuk penyelidik yang akan melakukan penyelidikan di Farmasi

Modul ini akan memberi anda kemahiran dan pengetahuan untuk bekerja di peringkat kemasukan dalam farmasi komuniti. Fungsi tipikal dalam farmasi komuniti termasuk melayani dan berinteraksi dengan pelanggan, produk dagangan dan mengendalikan saham, memahami pelbagai produk dan peranan dan tanggungjawab ahli farmasi, berkomunikasi dengan pelanggan untuk mengenal pasti keperluan dan memberikan nasihat dan / atau rujukan produk yang sesuai.

Dalam modul ini pelajar akan diperkenalkan kepada sifat kimia fizik-molekul dadah dan kesannya terhadap sistem biologi. Topik yang termasuk dalam modul merangkumi konsep SAR dan QSAR ubat dan derivatif seperti yang digunakan dalam reka bentuk dan penemuan dadah ..

Modul ini adalah pengenalan ringkas kepada ubat-ubatan yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Analgesik narkotik, benzodiazepin, barbiturat, antikonvulsan, antidepresan, ubat anti-Parkinson, perangsang psikomotor, anestetik umum dan etanol menambah keperluan modul ini.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep penjagaan farmaseutikal. Pelajar akan didedahkan kepada tanggungjawab ahli farmasi dalam penyediaan penjagaan farmaseutikal termasuk dokumentasi yang terlibat Pelajar juga akan dilatih untuk menangani kesilapan ubat, polypharmacy, reaksi ubat buruk dan interaksi dadah.

Modul ini menerangkan konsep kajian praformulasi untuk pelbagai bentuk dos Penggunaan prinsip biopharmaceutical dalam pembangunan sistem penyampaian ubat konvensional dan novel dan kajian kestabilan dadah dan bentuk dos

Modul ini disertakan untuk membolehkan pelajar membentangkan kata-kata rutin dalam komunikasi dengan pesakit bukan berbahasa Melayu / Arab.

Modul ini dimasukkan untuk membolehkan pelajar membentangkan kata-kata rutin dalam komunikasi dengan pesakit berbahasa Mandarin.

Subjek ini dibentuk untuk memberi maklumat dan kefahaman yang jelas berkenaan kepentingan dasar awam serta proses pembentukan dasar di Malaysia yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial. Selain itu subjek ini juga menumpukan kepada jentera pentadbiran kerajaan serta fungsi-fungsinya dalam membentuk sesuatu dasar di Malaysia. Subjek ini juga akan membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan penggubalan dasar di Malaysia

Modul ini pada sistem endokrin dan farmakoterapi direka untuk menyediakan pelajar dengan pendedahan kepada farmakologi endokrin, dengan penekanan utama pada mekanisme umpan balik dalam sistem endokrin yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan fungsi endokrin biasa serta intervensi yang diperlukan untuk membetulkan gangguan yang berpunca daripada ketidakseimbangan hormon Penekanan juga diberikan pada terapi hormon dalam merawat gangguan endokrin dan masih mengekalkan hubungan balas hormon dan metabolik penting

Modul elektif ini memperkenalkan kepada pelajar Praktik Pembuatan Baik (GMP) dan prinsip-prinsip Kawalan Kualiti dan keperluan untuk industri pembuatan farmaseutikal.

Modul ini direka khusus untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, jelas dan tepat tentang persediaan kosmetik termasuk produk penjagaan kulit, produk penjagaan rambut, persediaan Pembuatan, Deodoran dan antiperspirant, Produk Bayi, Produk Pergigian dan jenis dan klasifikasi minyak wangi. Praktikal termasuk beberapa penyediaan produk kosmetik

Perkembangan penjagaan veterinar dari tahun-tahun awal ke pertanian intensif moden. Penyakit haiwan berhubung dengan ekonomi dan kesihatan manusia. Pengetahuan epidemiologi dalam program kawalan penyakit. Perumusan khas dan sistem penyampaian untuk penyakit haiwan ternakan yang lazim bagi haiwan ternakan dan binatang peliharaan. Unit ini memberi penekanan pada Patofisiologi penyakit biasa dalam ternakan, haiwan, dan akuarium. Unit ini menggambarkan ubat-ubatan dan bentuk dos untuk penjagaan kesihatan veterinar bersama dengan undang-undang pemasaran dan yang berkaitan

Modul ini bertujuan untuk menerangkan asas-asas ekonomi dan aplikasinya di farmasi. Modul ini menerangkan teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi, dasar sistem penjagaan kesihatan Malaysia dan pengurusan dan peraturan-peraturan dan gambaran keseluruhan pembangunan dan peraturan farmaseutikal antarabangsa, dan skim manfaat farmaseutikal antarabangsa, pembayaran balik dan harga

Modul ini adalah modul elektif yang memperkenalkan pelajar pengetahuan tentang ubat penyalahgunaan biasa dan masalah penyalahgunaan dadah kepada individu dan masyarakat, mengenal pasti faktor yang bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dadah, dan menggunakan pengetahuan untuk rawatan dan pencegahan penyalahgunaan dadah.

Modul ini memberi gambaran umum tentang kesihatan awam, seperti perkhidmatan penjagaan kesihatan sekolah rendah dan menengah utama di Malaysia. Modul ini bertujuan untuk menggambarkan cabaran dalam keperluan dan pengurusan penjagaan kesihatan geriatrik, wanita, kanak-kanak dan remaja. Ia juga menerangkan aspek sosio ekonomi kesihatan dan penyakit.

Modul ini memperkenalkan pelajar kepada peranan dan kepentingan perkhidmatan pemantauan ubat terapeutik dan menyediakan kemahiran untuk pelajar mengenai penilaian farmakokinetik ubat-ubatan tertentu seperti vancomycin, siklosporin, teofilline, methotrexate, chloramphenicol, ubat anti-epileptik, digoxin, salisilat dan aminoglikosida bersama dengan wawasan pemodelan kompartmen. Kursus ini juga memberi penekanan kepada pertimbangan khusus yang diperlukan dalam penilaian farmakokinetik populasi pesakit khas seperti gangguan renal, dialisis dan gangguan hepatik

Modul ini merangkumi farmacotherapeutik dan aplikasinya dalam penjagaan farmaseutikal bagi penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf, sistem gastrointestinal, sistem kardiovaskular, sistem metabolik & endokrin, sistem pernafasan dan penyakit yang berkaitan dengan penyakit darah. Modul ini juga termasuk lampiran pra-klinikal untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap penjagaan farmaseutikal.

Modul ini memperkenalkan pelajar kepada pelbagai aspek pemantauan dadah klinikal termasuk prinsip asas ubat berasaskan bukti, sumber kesusasteraan, pengumpulan dan penyusunan maklumat mengenai ubat-ubatan. Ia juga akan membolehkan pelajar memahami keperluan pendidikan pesakit dan kaunseling untuk meningkatkan pematuhan pesakit dan meningkatkan hasil terapi

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada butiran kedua-dua kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Pelajar dikehendaki membuat cadangan penyelidikan dalam bentuk kajian penyelidikan kecil ke dalam isu berkaitan kesihatan atau farmasi. Pemilihan, pembangunan dan pelaksanaan setiap projek pelajar dijalankan setelah berunding dengan penyelia akademik yang ditetapkan.

Modul ini menerangkan mengenai farmakologi dan penggunaan pelbagai ubat yang digunakan dalam rawatan pelbagai jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, virus, kulat dan parasit lain, penekanan khusus diberikan kepada rawatan dan pengurusan kanser. Modul ini menerangkan pelbagai mekanisme rintangan dadah dan masalah yang berkaitan dengan terapi antimikrobial dan kemoterapi.

Modul ini merangkumi farmacotherapeutics dan aplikasinya dalam penjagaan farmaseutikal bagi penyakit yang berkaitan dengan penyakit psikiatri, penyakit berjangkit, penyakit obstetrik dan sakit ginekologi, penyakit dermatologi, gangguan reumatik, penyakit hepatik dan buah pinggang dan gangguan neoplastik. Modul ini juga termasuk lampiran pra-klinikal untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap penjagaan farmaseutikal.

Dalam modul ini pelajar akan diperkenalkan dengan reka bentuk dadah, mencari sebatian utama, kesan pengubahsuaian, dan hubungan aktiviti struktur dan Rekabentuk Dadah Berbantukan Komputer (Mekanik Kuantum dan Molekul).

Topik dalam modul ini termasuk konsep dan prosedur dalam pembangunan sistem penyampaian ubat novel

Modul ini direka untuk memberi pelajar pemahaman yang komprehensif mengenai kemahiran pengurusan farmasi. Tumpuan khusus diberikan kepada perkhidmatan pelanggan, pengurusan tenaga kerja dan isu-isu tempat kerja. Para pelajar juga akan didedahkan kepada pengalaman praktikal simulasi melalui kajian kes dan perbincangan mengenai pengambilan keputusan pengurus dalam tugas rutin harian profesion farmasi.

Modul ini merangkumi konsep-konsep utama dalam ubat alternatif, yang pertama sekali menerangkan asal-usulnya, kaedah-kaedah dan pelbagai kegunaan terapeutik. Ia menawarkan pelajar memahami setiap jenis dan kaedah amalannya iaitu; naturopati, Perubatan Melayu Tradisional, Perubatan Tradisional Cina, akupunktur, refleksologi, ayurveda, kiropraktik, homeopati dan aromaterapi.

Modul ini memperkenalkan pelajar kepada butiran kedua-dua kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Pelajar dikehendaki membuat cadangan penyelidikan dalam bentuk kajian penyelidikan kecil ke dalam isu berkaitan kesihatan atau farmasi. Pemilihan, pembangunan dan pelaksanaan setiap projek pelajar dijalankan setelah berunding dengan penyelia akademik yang ditetapkan. Pelajar dikehendaki menyeluruh mengkaji sastera, membangunkan reka bentuk penyelidikan dan menyediakan cadangan penyelidikan.

Modul ini merangkumi perancangan komuniti, kaedah menjalankan program, pelaksanaan dan penilaian aktiviti perkhidmatan Komuniti. Kursus ini juga bertujuan menanamkan disiplin di kalangan pelajar.

Kursus ini membincangkan dinamik perkembangan personaliti dan kemudiannya membimbing para pelajar untuk membandingkan diri mereka dengan ideal supaya mereka akan lebih menyedari kesukaran personaliti mereka. Ia terus mengkaji teori perkembangan personaliti, peringkat teori pembangunan, penyelidik utama dalam psikologi keperibadian, dan pengaruh utama perkembangan personaliti.

Kursus ini bertujuan untuk mengkaji dan mengamalkan prinsip-prinsip dalam bercakap awam yang strategik, yakin, dan berwibawa. Termasuk pelbagai persembahan lisan: majlis khas, pengalaman peribadi, dan impromptu, perbincangan panel, bermaklumat dan persuasif . Fokus pada pengurusan kecemasan, organisasi pertuturan dan sokongan, etika komunikasi, penonton yang pelbagai, kemahiran mendengar dan penghantaran yang dinamik