Gambaran Keseluruhan Program

Program ini memberikan anda kemahiran, pengetahuan dan keyakinan untuk menyediakan anda sebagai pemimpin yang berjaya untuk menguruskan pasukan perniagaan anda. Pelajar akan mengkaji perakaunan, kewangan, pengurusan, sumber manusia, komunikasi, undang-undang perniagaan dan pemasaran. Pelajar akan meneroka isu-isu utama yang dihadapi oleh pengurus perniagaan seperti strategi dalaman / luaran, etika, kepimpinan dan pengurusan perubahan Mereka akan membina pengetahuan mereka dalam bidang seperti perancangan strategik, membuat keputusan, mengawal kualiti, pengurusan projek, pengurusan perniagaan kecil dan keusahawanan. Program kami diajarkan oleh profesional industri dengan pengalaman pengurusan bertahun-tahun dalam organisasi swasta, kerajaan dan bukan keuntungan.

Peluang kerjaya

Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan ini menyediakan pelajar untuk kedudukan peringkat kemasukan di peringkat penyeliaan organisasi besar, sebagai pemilik / pengurus perniagaan kecil, atau sebagai ketua pasukan untuk organisasi inovatif. Bidang utama pekerjaan yang boleh diikuti oleh graduan adalah sumber manusia, keusahawanan, jualan, pengurusan dan kewangan am. Contoh pekerjaan adalah seperti pengurus pentadbiran, Pegawai Kredit, Penganalisis Kewangan, Perekrut Personel, Pegawai Belanjawan dan Pegawai Pampasan.

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Noorul Amilin Mohamed

Emel : [email protected]

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

  • Kod – N/345/6/1026 (04/2022)
  • Tempoh – Sepenuh Masa (3 Tahun/ 6 Semester)
  • Yuran – Tempatan: RM40,000
  • Mod : Sepenuh Masa
  • Kampus : KPJUC Nilai
  • Pengambilan – Mac dan September
WhatsApp saya
biasiswa

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:
ulus STPM atau setaraf dengan gred minimum C (CGPA 2.00) dalam mana-mana dua subjek dan lulus dalam Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM atau setaraf; or
Lulus peringkat A sekurang-kurangnya dua mata pelajaran dengan PNGK 2.00: atau
Lulus Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC) dengan gred minimum B dalam 5 subjek termasuk Matematik dan Bahasa Inggeris; atau
Lulus Asasi / Matrikulasi dalam bidang terkait dari PPT atau institusi pendidikan tinggi lainnya dengan PNGK minimum 2.00 atau dari 4.00; atau
Lulus Sijil Matrikulasi dari Kementerian Pelajaran dengan PNGK minimum 2.00 dari 4:00; atau
Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf dan setaraf dengan diploma (Tahap 4 di KKM) atau Lanjutan (Tahap 5 KKM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
AND
Lulus Ujian Bahasa Inggeris Universiti Malaysia (MUET) dengan Band 3 sebelum tamat pengajian

Nota :

Sebagai syarat lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM untuk calon (i) boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dan pencapaian setaraf / lebih daripada keperluan untuk lulus subjek di peringkat SPM

Pelajar antarabangsa:

Selaras dengan keperluan kelayakan yang dinyatakan di atas; DAN
Lulus Perkhidmatan Pengujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) dengan markah minimum 5.5;
atau
Lulus Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan skor minimum 550

Nota :

Pelajar antarabangsa mesti mendapat markah 5.5 dalam (IELTS) atau setaraf

BUTIRAN PROGRAM

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan asas dalam perakaunan pengantar. Pelajar menjalankan analisa mendalam mengenai bahagian aset kunci kira-kira. Unsur-unsur penting termasuk memahami pengambilan wang tunai yang sesuai, pelaburan sementara, penghutang, inventori, pelaburan jangka panjang, aset modal dengan penekanan khusus terhadap prinsip pengiktirafan pendapatan.

Kursus ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai aspek-aspek utama undang-undang perniagaan. Antara topik yang diperiksa ialah Sistem Perundangan Malaysia, Undang-undang Kontrak, Undang-undang Agensi dan organisasi perniagaan.

Kursus ini membolehkan pelajar meneroka dunia teknologi dan sistem maklumat dalam senario perniagaan moden. Pelajar terdedah kepada repertoar teknologi maklumat dan komunikasi semasa yang digunakan untuk memudahkan proses perniagaan di dunia kontemporari dan berkongsi pelbagai konsep penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi untuk memanipulasi permohonannya semasa bekerja.

Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengumpulan pengetahuan pengurusan asas dan kemahiran pengurusan, memberi tumpuan kepada fungsi pengurusan seperti merancang, menganjurkan, mengetuai dan mengawal. Kursus ini akan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai amalan pengurusan, cabaran dan perubahan dalam pasaran tempatan dan global.

Kursus ini membolehkan pelajar meneroka konsep asas mikro dan makroekonomi dan aplikasinya dalam pembuatan keputusan setiap individu, firma perniagaan, dan kerajaan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar untuk mengaitkan prinsip dan konsep dalam makroekonomi, seperti perakaunan pendapatan negara, masalah makroekonomi dan dasar serta ekonomi antarabangsa dalam suasana perniagaan dinamik hari ini.

Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami pelbagai konsep kewangan. Ia merangkumi nisbah kewangan, penyata kewangan, belanjawan tunai, nilai masa wang, pengurusan modal kerja, sumber pembiayaan dan belanjawan modal.

Kursus ini membolehkan pelajar meneroka pelbagai aspek pemasaran dalam suasana perniagaan kontemporari. Walau bagaimanapun ia menekankan prinsip dan amalan pemasaran yang merangkumi segmentasi pasaran, penargetan dan kedudukan, dan campuran pemasaran. Bidang tingkah laku pembeli, persekitaran pemasaran dan peranan pemasaran dalam perancangan strategik dan masyarakat juga ditekankan.

Kursus ini membolehkan pelajar meneroka pelbagai konsep berkaitan dengan fungsi operasi dalam kedua-dua perkilangan dan perkhidmatan. Pelajar terdedah kepada ciri-ciri pengurus operasi, dan juga hubungan antara operasi, produktiviti dan daya saing. Proses operasi bertanggungjawab untuk merancang, menganjurkan, dan mengawal sumber untuk menghasilkan dan perkhidmatan secara efisien dan berkesan untuk memenuhi matlamat organisasi.

Kursus ini membolehkan pelajar meneroka pelbagai fungsi sumber manusia dalam senario perniagaan kontemporari Pengurusan Sumber Manusia merangkumi satu set fungsi yang komprehensif seperti perancangan sumber manusia, analisis pekerjaan, pengambilan, latihan, reka bentuk penilaian prestasi dan sistem pampasan dan hubungan buruh. Kesemua ini diperlukan untuk membangunkan kakitangan yang bermotivasi, berkesan dan cekap ke arah pencapaian matlamat organisasi strategik

Kursus ini memperkenalkan asas mekanisme perniagaan dalam talian. Pelajar akan didedahkan kepada amalan perdagangan elektronik, baik strategi dan konsep e-dagang dan keperluan infrastruktur teknologi. Pelajar akan didedahkan melalui gabungan kuliah dan latihan internet. Kursus ini juga menyediakan pelajar untuk membangunkan rancangan perniagaan e-dagang.

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada semua elemen penting dalam perniagaan antarabangsa. Pelajar akan mengkaji senario perniagaan antarabangsa yang akan datang; memeriksa kekuatan timbal balas yang membuat keputusan dalam kompleks perniagaan antarabangsa dan sifat dinamik persekitaran perniagaan global.

Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendekatan holistik kepada peningkatan peribadi, menggabungkan komponen kejayaan peribadi, iaitu; kemahiran intrapersonal yang positif, kemahiran interpersonal yang baik, etika, dan kemahiran kepimpinan.

Kursus ini memberi penekanan kepada pemahaman kepentingan operasi perkhidmatan dalam aktiviti perniagaan harian. Untuk memahami konsep ini dengan lebih baik, kursus ini juga akan menilai pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam operasi perkhidmatan. Ini termasuk penggunaan metodologi dalam mengumpul dan menganalisis isu dalam membuat keputusan. Pelajar digalakkan untuk membincangkan dan menghubungkan peristiwa semasa ke dalam operasi perkhidmatan perniagaan.

Kursus ini menyediakan rangka perancangan kewangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan mengatur sumber kewangan peribadi. Ia menggabungkan perancangan insurans yang menekankan pentingnya melindungi sumber kewangan, perancangan pelaburan untuk pertumbuhan sumber, dan perancangan jangka panjang untuk kelangsungan hidup tua.

Subjek ini memberi penekanan kepada pengetahuan asas tentang asas perkhidmatan dan teknologi pelanggan dalam perniagaan hari ini. Ia juga menekankan pemahaman yang menyeluruh tentang industri perkhidmatan pelanggan dan meneroka pengetahuan tentang aliran semasa yang membawa kepada kejayaan pelaksanaan perkhidmatan pelanggan. Ia meletakkan penekanan khusus pada penilaian diri dan penguasaan pengetahuan untuk meningkatkan produktiviti individu dan korporat.

Kursus ini memberi penekanan kepada isu dan dasar ekonomi dari Malaysia dan perspektif global. Kemiskinan, pengangguran dan lain-lain akan menjadi antara isu-isu semasa yang perlu dipertimbangkan. Untuk memahami isu-isu ini dengan lebih baik, kursus ini juga akan membincangkan dasar-dasar kerajaan di Malaysia dan negara-negara lain.

Kursus ini memberikan pengetahuan dan isu yang berkaitan dengan pengurusan produk. Bermula dari penilaian produk sehingga pembangunan produk baru Kursus ini penting dalam dunia perniagaan hari ini kerana banyak produk baru dicipta setiap hari.

Subjek ini akan membincangkan tentang meninjau, memantau, dan meningkatkan prestasi bawahan Ia memainkan peranan penting dalam meminimumkan jurang antara pengalaman dan prestasi sebenar dan memastikan objektif dan matlamat organisasi dipenuhi.

Fokus kursus ini adalah untuk memupuk penghargaan dasar untuk keusahawanan dari perspektif usahawan individu. Penekanan adalah pada minda keusahawanan dan proses keputusan pertemuan individu ketika dia mengejar peluang keusahawanan, menciptakan usaha baru dan mengurus isu-isu pengelolaan perniagaan

Pengurusan rantaian bekalan melibatkan semua fungsi / jabatan dalam organisasi. Ia menyatukan fungsi pengurusan bekalan, operasi, logistik dan integrasi. This subject provides insights into the conceptual foundations of supply chain management. Ia juga akan membincangkan mengenai cabaran dan peluang dalam membangunkan pengurusan rantaian bekalan yang cekap. Ia juga membincangkan kepentingan rantaian bekalan sebagai pemacu utama dalam organisasi.

Subjek ini akan membincangkan tentang meninjau, memantau, dan meningkatkan prestasi bawahan Ia memainkan peranan penting dalam meminimumkan jurang antara pengalaman dan prestasi sebenar dan memastikan objektif dan matlamat organisasi dipenuhi

Subjek ini mengintegrasikan keputusan membuat dengan potensi keuntungan relatif alternatif pelaburan seperti parameter teknikal berkenaan dengan kos, keuntungan, simpanan, pilihan masa, cukai dan kesetiaan, kehidupan projek dan sebagainya. Alternatif pertimbangan ini merupakan peringkat penting untuk membuat keputusan pilihan terbaik dalam melaburkan senario.

Kursus ini mengintegrasikan bidang fungsian perniagaan yang telah dipelajari pelajar dalam semester awal mereka yang penting dalam mendiagnosis situasi perniagaan dari sudut pandangan yang strategik. Kursus ini membolehkan pelajar membangunkan pemikiran logik, membuat keputusan dan kemahiran kepimpinan kritikal untuk perniagaan atau kerjaya profesional mereka.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada proses penyelidikan yang sistematik bertujuan untuk menyediakan pengetahuan yang diperlukan dan kemahiran penyiasatan praktikal dalam persediaan untuk mereka menjalankan penyelidikan pada semester akhir program. Ia membimbing pelajar untuk menggabungkan semua maklumat mengenai proses penyelidikan. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.

Penekanan kursus ini adalah pada penggunaan kaedah dan bukan matematik tulen. Ia meliputi beberapa kaedah kuantitatif seperti Analisis Keputusan, Pemrograman Linear, Model Pengangkutan dan Tugasan, Pengurusan Projek, Model Kawalan Inventori dan Simulasi. Kursus ini akan menerangkan bagaimana kaedah ini berfungsi dan bagaimana ia dapat diterapkan dan ditafsirkan oleh pembuat keputusan.

Latihan Perindustrian adalah kursus akhir dalam Program (atau Pelan Kajian) di mana pelajar dikehendaki menjalani latihan pekerjaan (OJT) di kawasan yang berkaitan dengan program akademik dan bidang pengkhususan. Industrial training course serves as a practical training ground for the student to gain practical knowledge and acquire job skills in a workplace in an organization.

Laporan latihan industri ditulis oleh seorang pelajar dalam kajiannya mengenai bidang minat semasa lampiran latihan perindustrian. Laporan ini akan mempamerkan kreativiti dan inovatif pelajar dalam mengumpul, menganalisis, mensintesis dan melaporkan maklumat mengenai kawasan minat pelajar semasa lampiran praktikum dalam organisasi dan dalam perimeters program pengajian pelajar.