Gambaran Keseluruhan Program

Psikologi adalah disiplin serba boleh yang menggunakan kaedah saintifik untuk mengkaji kelakuan manusia dan proses mental. Program Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) di KPJUC akan memberi pelajar pengetahuan, latihan dalam pemikiran analitik dan penyelidikan dan kemahiran profesional, dengan tumpuan yang kuat dalam penjagaan kesihatan. Pelajar akan belajar menggunakan prinsip psikologi untuk melihat, menilai dan menganalisis kelakuan manusia dalam pelbagai tetapan. Kemahiran ini akan menjadi kunci untuk membuka peluang kepada pelbagai kerjaya

Peluang Kerjaya

Graduan akan mempunyai peluang yang luas untuk memulakan perkembangan kerjaya mereka terutamanya dalam bidang berkaitan psikologi, sama ada agensi swasta atau kerajaan, terutamanya dalam:

Kesihatan / Kaunseling / Sumber Manusia / Pendidikan / Perniagaan / Latihan / Pemasaran / Kerja sosial / Pengiklanan / Pengurusan & Pentadbiran / Hubungan awam / Insurans / Hartanah / Pengurus kes

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Nur Amalina Hasan

Emel : [email protected]

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

  • Kod – N/311/6/0089 (03/2022)

  • Tempoh– Sepenuh Masa (3 Tahun / 6 Semester)
  • Yuran – Tempatan: RM52,500
  • Mod : Sepenuh Masa
  • Kampus : KPJUC Nilai
  • Pengambilan – Mac dan September

WhatsApp saya
biasiswa

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:
Lulus dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan minimum gred C (CGPA 2.0) dalam 2 subjek; DAN
kredit dalam Matematik dan Sains, dan lulus dalam subjek English di peringkat SPM;
ATAU
Lulus dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (peringkat jayyid ); DAN
kredit dalam Matematik dan Sains, dan lulus dalam subjek English diperingkat SPM; ATAU
Lulus Sijil Peperiksaan United (UEC) dengan gred minimum B dalam lima (5) subjek termasuk Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris; atau
Lulus program Matrikulasi / Asasi / Asasi dengan PNGK minimum 2.00;
daripada CGPA 4.00; DAN
– Kredit dalam Matematik dan Sains, dan lulus dalam subjek English diperingkat

peringkat SPM; ATAU

Diploma (Tahap MQF 4) dengan PNGK minimum 2.00; dari PNGK 4.00; dan
Kredit dalam Matematik dan Sains, dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di

peringkat SPM; ATAU

Diploma Psikologi (Tahap MQF 4) dengan minimum CGPA 2.00; dari PNGK

4.00; ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

NOTA: Kredit dalam Matematik dan Sains, dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM untuk calon (i) ,. (v) dan (vi) kelayakan boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris di mana pencapaiannya setara / lebih daripada tahap SPM

BUTIRAN PROGRAM

Kursus ini memberikan perhatian khusus kepada akar psikologi moden untuk tujuan memahami bagaimana bidang psikologi telah berkembang ke keadaan semasa, dan bagaimana interaksi dengan masyarakat telah membentuk perkembangan dan peralihan dalam paradigma.

Dalam kursus ini pelajar akan diperkenalkan kepada tema utama dalam bidang psikologi kognitif. Sebagai sebahagian daripada pemahaman dan penggunaan konsep kognitif, pelajar akan didedahkan kepada kedudukan teoretikal utama dan penemuan penyelidikan yang berkaitan dengan fungsi manusia kognitif.

Kursus ini meneroka prinsip-prinsip dan teori-teori pertumbuhan anak dan pertumbuhan anak-anak yang normal sejak lahir hingga remaja. Ia memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal, sosial, emosi dan kognitif serta aplikasi mereka dalam kehidupan seharian. Teori-teori pembangunan yang terkenal akan dibincangkan secara terperinci.

Kursus ini memberi gambaran keseluruhan mengenai sosiologi dan bagaimana ia digunakan untuk kehidupan seharian. Perspektif dan konsep utama teori telah dibentangkan, termasuk imaginasi sosiologi, budaya, pembentukan, ketidaksamaan, perubahan sosial dan struktur sosial.

Kursus ini akan memperkenalkan isu-isu, konsep dan kaedah penyelidikan psikologi pembangunan, dengan tumpuan pada masa dewasa dan penuaan. Ia juga memberikan maklumat mengenai tiga aspek pembangunan yang berbeza iaitu fizikal, sosial dan kognitif.

Kursus ini mengkaji bagaimana individu melihat, mempengaruhi, dan berkaitan dengan orang lain. Ia juga telah digambarkan sebagai percubaan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana fikiran, perasaan, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain yang sebenarnya, dibayangkan, atau tersirat. Pelajar akan didedahkan kepada konsep teoretikal dan praktikal dalam psikologi sosial.

Kursus ini mengkaji struktur anatomi dan berfungsi sebagai pangkalan biologi untuk fungsi manusia dan keadaan psikologi. Topik yang diselidiki merangkumi pemprosesan deria, pergerakan, ekspresi emosi, pembelajaran, ingatan, bahasa, dan psikopatologi

Kursus ini meneroka bidang-bidang berikut; pengenalan kepada metodologi, amalan umum, skop dan sifat penyelidikan am am, reka bentuk kajian, kualitatif berbanding penyelidikan kuantitatif, kaji selidik sastera, penilaian kritikal artikel jurnal, protokol penyelidikan, statistik deskriptif dan kesimpulan, teknik soal selidik dan teknik tinjauan dan kertas penulisan dan memberi persembahan mengenai penyelidikan.

Kursus ini membelanjakan sedikit masa untuk bekerja melalui ciri-ciri unik komunikasi lisan dan lisan untuk membantu pelajar menyediakan ucapan yang lebih mudah untuk menyampaikan secara lisan dan memahami secara terang-terangan. Kursus ini memberi tumpuan kepada memahami bahagian-bahagian utama hujah dan merangka hujah-hujah yang jelas dan ringkas diterjemahkan langsung kepada tugasan akademik yang lain.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas yang berkaitan dengan tugasan akademik pembelajaran. Teori utama mengenai proses pembelajaran dan implikasi mereka untuk proses pengajaran dibincangkan.

Melalui kursus ini, pelajar akan dapat menggunakan statistik inferensi, mengenal pasti pelbagai jenis penyelidikan, memilih kaedah dan pendekatan yang sesuai untuk masalah tertentu, merancang penyelidikan, mengenal pasti pensampelan, mengumpul data yang sah dan boleh dipercayai dan memilih kaedah yang sesuai untuk analisis data Antara kandungan kursus ini ialah Statistik Statistik Parametrik dan Non-Parametrik

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada teori dan prinsip psikologi di bidang yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Ia juga mengkaji sumbangan psikologi teoritis dan empirikal kepada promosi dan penyelenggaraan kesihatan dan pencegahan dan rawatan penyakit.

Kursus ini memberikan gambaran mengenai pendekatan yang berlainan mengenai teori kaunseling semasa berurusan dengan pelanggan. Kursus ini akan membimbing pelajar untuk memohon pendekatan kaunseling dalam proses membantu Pelajar akan didedahkan kepada isu individu dan akan diberi peluang untuk memudahkan pertumbuhan mereka sebagai pembantu sosial dengan menggunakan pendekatan kaunseling.

Kursus ini akan memberikan gambaran mengenai gangguan psikiatri, sejarah, penyebab dan kriteria diagnostik gangguan yang mendasari dalam DSM terkini. Kursus ini akan memberikan perbincangan kritikal mengenai isu-isu psikopatologi dari segi intervensi dan rawatan. Peluang boleh ditawarkan kepada pelajar untuk lawatan lapangan ke kemudahan kesihatan mental untuk pengalaman pembelajaran.

Kursus ini menekankan bagaimana faktor psikologi mempengaruhi prestasi dan bagaimana penyertaan dalam sukan mempengaruhi perkembangan psikologi, kesihatan dan kesejahteraan emosi. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada teknik psikologi asas yang digunakan oleh psikologi sukan dalam amalan mereka serta mendapat pemahaman tentang pentingnya peranan budaya dalam psikologi sukan

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas yang berkaitan dengan psikologi keperibadian. Ia adalah sub-disiplin yang luas yang melibatkan pelbagai topik termasuk kepentingan ketidaksadaran, peranan perbezaan jantina diri, pendekatan biologi dan pengaruh budaya.

Kursus ini membina analisis statistik yang digunakan dalam penyelidikan psikologi yang diliputi dalam Statistik I (BPY2173). Kursus ini akan menyumbang kepada pembangunan keupayaan pelajar untuk menganalisis kajian empirikal mereka sendiri, yang akan diperlukan dalam menyiapkan Kertas Projek I dan Projek Kertas II, dan untuk mereka menjalankan penyelidikan masa depan.

Pelajar akan menjadi biasa dengan pentadbiran, pemarkahan, dan tafsiran domain dalam ujian psikologi. Kursus ini juga akan merangkumi isu kontemporari seperti kesahihan instrumen untuk pelbagai populasi dan kesan teknologi penilaian.

Kursus ini memperkenalkan pelajar ke bidang populasi psikologi klinikal dan kesan teknologi penilaian. Pelajar akan belajar tentang sejarah dan asas saintifik mengenai amalan psikologi klinikal, serta trend semasa dalam bidang. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada perspektif yang berbeza dan konseptualisasi yang berbeza dan rawatan gangguan mental.

Dalam kursus ini pelajar akan mempelajari perbezaan dan keunikan khidmat kaunseling terhadap individu, proses utama fasa kaunseling dan pelbagai jenis teknik kaunseling. Kursus ini juga akan menunjukkan pendekatan praktikal menggunakan kemahiran kaunseling ketika menjalankan sesi kaunseling atau berurusan dengan orang dalam populasi yang pelbagai. Ia juga termasuk isu profesional yang berkaitan dengan proses kaunseling.

Kursus ini memberi pelajar pengetahuan asas mengenai amalan dan implikasi penting dalam bekerja dengan individu yang menyampaikan bahan penyalahgunaan dan substansi pergantungan, serta keluarga dan masyarakat mereka. Kesan psikologi, farmakologi dan tingkah laku ubat diperiksa dengan tumpuan kepada perubahan otak yang berlaku dengan penyalahgunaan bahan.

Psikologi Perindustrian dan Organisasi (I / O) adalah penerapan kajian saintifik terhadap tingkah laku manusia dan pemikiran dalam organisasi. Kursus ini memberi tumpuan kepada kedua-dua penyelidikan dan penerapan penemuan penyelidikan kepada masalah praktikal di tempat kerja. Kursus ini bertujuan untuk membangunkan pengetahuan pelajar dalam pelbagai aspek psikologi perindustrian dan organisasi.

Kursus ini memberi pelajar kemampuan untuk menjalankan penyelidikan akademik. Kursus ini juga menyediakan para pelajar tentang amalan dan pengalaman melakukan penyelidikan dengan proses penyediaan penyelidikan

Kursus ini akan membincangkan teori pembangunan kerjaya, peluang, sumber dan peranan dalam bidang pembangunan kerjaya. Pelajar akan didedahkan dengan isu pilihan kerjaya semasa dan mengintegrasikan hubungan antara pilihan kerjaya dengan teori perkembangan kerjaya. Pelajar juga akan didedahkan dengan alat pembelajaran terkini untuk mengenal pasti pilihan kerjaya di kalangan individu.

Pelajar akan didedahkan dengan hubungan antara budaya dan psikologi yang termasuk perkembangan, sosial, keperibadian, kognisi dan persepsi. Kursus ini juga menyediakan asas metodologi dan teoritis bagi psikologi silang budaya yang diperlukan untuk semakan kritikal dan kesusasteraan. Kursus ini juga akan membincangkan sumbangan psikologi silang budaya dalam komuniti dan di dunia membangun.

Tujuan subjek ini adalah untuk menerangkan jenis kecacatan kanak-kanak dalam aliran pendidikan khas Pelajar akan berfikir bagaimana untuk menggunakan dan menilai alat penilaian jenis yang standard dan tidak standard yang digunakan di sekolah khas dengan kanak-kanak kurang upaya. Selain itu, pendekatan, campur tangan, dan latihan yang berbeza akan difikirkan kanak-kanak kurang upaya dalam suasana akademik.

Kursus ini akan menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran tertentu dalam menangani pelanggan trauma. Ia juga memberikan gambaran tentang masalah bencana psikologi yang meliputi istilah-istilah, teori, gejala dan ciri-ciri pelanggan traumatik. Kursus ini akan memberi penekanan kepada faktor risiko, sistem sokongan sosial, campur tangan dan rawatan krisis.

Kursus ini menyediakan dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk memahami pertimbangan undang-undang dan etika dalam amalan penjagaan kesihatan dan psikologi.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan keupayaan menjalankan penyelidikan akademik. Kursus ini juga menyediakan para pelajar tentang amalan dan pengalaman melakukan penyelidikan dengan proses penyediaan penyelidikan

Kerja mempunyai kesan terhadap kesihatan fizikal dan psikologi. Dalam kursus ini, pelajar akan meneroka isu kesihatan dan keselamatan pelbagai jenis kerja. Pelajar akan mendapat pemahaman tentang keadaan semasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di peringkat global termasuk penguatkuasaan undang-undang yang mengawal keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta peranan pekerja, kesatuan dan majikan

Kursus ini membincangkan kesan ubat-ubatan terhadap tingkah laku, tingkah laku jenayah, kenakalan remaja, psikopatologi, dan pembunuh bersiri profil. Pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah yang digunakan oleh ahli psikologi forensik untuk menerangkan tingkah laku dengan mengkaji beberapa kajian yang dikhaskan untuk topik yang berkaitan dengan psikologi forensik.

Kursus ini memberikan pelajar pengetahuan asas mengenai pengetahuan penting dalam hubungan majikan dan pekerja. Ia juga membantu pemahaman yang lebih baik dalam kerumitan menguruskan orang dalam organisasi. Kursus ini juga mengkaji fungsi sumber manusia yang berkembang dalam organisasi hari ini.

Kursus ini meneroka teori-teori utama dan model-model perkembangan interaksi keibubapaan dan keluarga, serta mengkaji struktur dan fungsi keluarga yang berbeza. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada aplikasi model pembangunan untuk campur tangan dan peranan intervensi keibubapaan dalam pencegahan dan pengurusan masalah sosial, emosi, tingkah laku dan kesihatan.

Pelajar boleh memilih pengalaman praktikum dengan kelulusan dari pelatih practicum. Pelajar dikehendaki menyediakan laporan terperinci dan jurnal mengenai pengalaman mereka termasuk sampel kerja yang dijalankan, analisis organisasi, dan lain-lain. Borang penilaian akan diisi oleh penyelia yang diberikan kepada majikan oleh majikan.