Gambaran Keseluruhan Program

Program Sarjana Muda Sains dalam Kejururawatan (Kepujian) 3 tahun ditawarkan oleh Sekolah Kejururawatan, Kolej Universiti KPJ Healthcare, Nilai, Negeri Sembilan. Program ini ditawarkan kepada Jururawat Berdaftar Negeri (SRN) yang merupakan pemegang Diploma dan memenuhi syarat kemasukan lain untuk meningkatkan diri mereka dengan kelayakan Sarjana Muda Kejururawatan. Program Sarjana Muda Sains dalam Kejururawatan (Kepujian) 3-tahun adalah versi yang diubah suai daripada program Ijazah Sarjana Muda Sains yang terakreditasi penuh dalam program 4-tahun Kejururawatan (Kepujian) dengan pengecualian 30% Kredit. Jumlah kredit untuk program Sarjana Muda Sains dalam Kejururawatan (Kepujian) 3 tahun adalah 102. Sarjana Muda Sains dalam Kejururawatan (Kepujian) mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE) pada 24 Oktober 2013 dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada 3 Februari 2014. Perakuan akreditasi penuh untuk program pengajian kejururawatan (Kepujian) Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) diperoleh pada bulan Oktober 2018. Struktur kurikulum mengikuti Standard dan Garis Panduan Lembaga Jururawat Malaysia.

Peluang kerjaya

Sarjana Sains dalam Kejururawatan (Kepujian) 3 tahun adalah program yang telah direka sebagai kursus kejururawatan Top-up untuk Jururawat berdaftar yang merupakan pemegang Diploma. Semua pembelajaran dalam program ini diperkuat dengan amalan berasaskan bukti yang meneguhkan pembangunan peruntukan penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi. Terdapat juga penekanan yang kuat terhadap teori kejuruteraan berkaitan dengan amalan klinikal. Apabila berjaya menyiapkan program ini, graduan akan mendapat ijazah kehormat. Mereka boleh menyediakan penjagaan pesakit terus, menyelaras penjagaan pesakit, mendidik pesakit dan juga memainkan peranan kepimpinan dalam pelbagai tetapan penjagaan kesihatan.

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Roziana Abd Rahman

Emel : ucn.roziana@kpjuc.edu.my

 

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – (N/732/6/0082) – (04/2019)

 • Tempoh – Sepnuh Masa 3 Tahun
 • Yuran –
 • Mode – Full Time
  Mod pengantaran – Mod campur

 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan – Mac dan September
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 • Mesti mempunyai Diploma Kejururawatan
 • Berdaftar dengan MNB & mempunyai APC yang sah
 • Pengalaman klinikal minimum 2 tahun
 • Lengkapkan Muet Band 3 sebelum tamat pengajian

BUTIRAN PROGRAM

Kursus ini membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan umum tentang jenis patogen (bakteria, kulat, virus dan parasit) ciri-ciri dan kesannya dalam tubuh manusia termasuk tindak balas dan tindak balas imun. Ini diikuti oleh mod jangkitan, diagnosis, rawatan dan kawalan. Sesi praktikal memperkenalkan pelajar kepada prinsip dan amalan mikrob diagnostik dan parasit

Modul ini meninjau mekanisme ketahanan utama dengan penekanan khusus terhadap imunologi manusia dan hubungannya dengan kesihatan dan penyakit dan membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan umum tentang jenis patogen (bakteria, kulat, virus dan parasit) ciri-ciri dan kesannya dalam tubuh manusia termasuk tindak balas dan tindak balas imun.

Modul ini memperkenalkan pelajar mengenai komponen biokimia, struktur dan fungsi kelas asas molekul biologi, metabolisme dan biosintesis Modul pemakanan memperkenalkan keperluan kitaran hayat komponen pemakanan dengan diagnosis pemakanan dan campur tangan untuk terapi pemakanan perubatan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep komunikasi utama untuk membantu mereka berkomunikasi dengan berkesan dengan pelanggan, ahli keluarga dan kakitangan kesihatan. Ia juga memperkenalkan pelajar kepada konsep dan pengurusan kemahiran dan kaunseling pelanggan.

Kursus ini dibangunkan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan di peringkat pengajian tinggi. Kemahiran termasuk memilih sumber, menulis dokumentasi, menulis kemahiran untuk esei dan laporan, kemahiran pemikiran kritikal dan kemahiran persembahan.

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik, pembanggunan ekonomi. Ia juga turut memfokuskan politik, perlembagaan dan agama dalam konteks hubungan etnik di Malaysia serta cabaran

Modul ini memberi tumpuan kepada penjagaan perubatan dan pembedahan mengikut sistem kardio vaskular dan sistem pernafasan. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan mengenai penjagaan kejururawatan khusus dan umum dengan tujuan mendapatkan kembali pesakit

Modul ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan selaras dengan hematologi dan gangguan onkologi. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan tentang penjagaan jururawat khusus dan umum pada pesakit dengan sistem ini dengan tujuan mendapatkan kesihatan pesakit kembali

Kursus ini memberikan pengetahuan tentang prosedur penjagaan pra, pengendalian, pemindahan dan pelepasan pada pesakit yang menjalani pembedahan pembedahan dalam pembedahan umum.

Subjek ini akan menjelaskan kepada pelajar konsep Islam dengan lebih jelas dan memastikan tiada salah faham tantang Islam berlaku. Selain daripada itu, subjek ini juga akan memberi kefahaman kepada pelajar tentang kedudukan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia

Modul ini memberi tumpuan kepada penjagaan perubatan dan pembedahan mengikut sistem skeletal saraf dan musculo pusat (ortopedik) badan manusia. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan mengenai penjagaan kejururawatan khusus dan umum pada pesakit dengan sistem ini dan tujuan mendapatkan kembali pesakit dengan gangguan ini

Modul ini memberi tumpuan kepada rawatan perubatan dan pembedahan mengikut sistem saluran gastro usus Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan mengenai penjagaan kejururawatan khusus dan umum pada pesakit dengan sistem ini dan tujuan mendapatkan kembali pesakit dengan gangguan ini

Modul ini memberi tumpuan kepada penjagaan perubatan dan pembedahan mengikut sistem kencing genito dan fungsi endokrin. Hematologi dan onkologi. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan tentang penjagaan jururawat khusus dan umum pada pesakit dengan sistem dan organ ini, dan tujuan mendapatkan kembali pesakit dengan gangguan ini

Pendidikan keusahawanan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran atau sifat yang dapat merealisasikan peluang, di mana pendidikan pengurusan terfokus pada cara terbaik untuk mengendalikan horarki yang ada. Kedua-dua pendekatan ini berkongsi kepentingan dalam mencapai “keuntungan” dalam bentuk tertentu (yang mana dalam organisasi bukan keuntungan atau kerajaan boleh mengambil bentuk peningkatan perkhidmatan atau penurunan kos atau meningkatkan respons terhadap pelanggan / pelanggan / pelanggan)

Modul ini memberi tumpuan kepada penjagaan perubatan dan pembedahan mengikut keperluanmata, telinga, hidung, tekak dan fungsi kulit. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan tentang penjagaan jururawat khusus dan umum pada pesakit dengan sistem ini dan tujuan mendapatkan kembali pesakit.

Modul ini memberi tumpuan kepada rawatan perubatan dan pembedahan mengikut fungsi kulit. Ia menangani proses patofisiologi dan tindak balas psikologi akibat daripada fungsi yang diubah. . Ia juga meliputi penyakit berjangkit yang merangkumi patofisiologi, patogenesis, epidemiologi, langkah pencegahan dan kawalan, termasuk isu psikososial yang berkaitan.

Kursus ini menyediakan asas teori bagi pemahaman individu dan keluarga, menghadapi tekanan dan krisis merentas jantina, jangka hayat dan budaya. Ia juga menyediakan asas untuk intervensi terapeutik yang direka untuk menggalakkan, mengekalkan, atau memulihkan kesihatan mental sebagai bahagian penting dalam kejururawatan profesional komprehensif. Pelajar akan mengalami kejururawatan kesihatan mental di institusi kesihatan mental.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan prinsip asas pengurusan penjagaan kritikal dan peranan mereka sebagai ahli pasukan perkhidmatan kritikal. Ia memberi tumpuan kepada penjagaan kejururawatan kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami masalah kesihatan yang mengancam nyawa termasuk pengurusan kes medico-legal. Pengintegrasian teori untuk amalan dikukuhkan dengan pendekatan psikososial dalam bidang trauma, penjagaan intensif dan hemodialisis.

Kursus ini memberikan pengetahuan mengenai pengurusan dan kepimpinan yang akan merangkumi konsep perubahan, pembinaan pasukan, kakitangan yang berkesan dan pengurusan kualiti. Komponen mengenai undang-undang dan etika medik dimasukkan untuk memperkuatkan kesan peranan pengurusan dan kepimpinan.

Pelajar akan mempelajari sejarah politik, sistem dan struktur pentadbiran Malaysia. Selain itu, mereka juga akan mengenali komponen masyarakat dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum; rancangan dan visi pembangunan negara; isu semasa seperti pembangunan kemanusiaan dan masyarakat, dan isu-isu alam sekitar dalam pembangunan.

Kursus ini merupakan usaha aktif untuk membantu pelajar melaksanakan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kelas yang memerlukan pelajar terlibat dalam projek khidmat masyarakat. Kursus ini menghendaki murid-murid membangun bengkok semulajadi untuk membantu orang lain. Para pelajar dapat belajar untuk melihat keperluan dan tindakan untuk memenuhi keperluan tersebut.

Kursus ini membina pemahaman pelajar mengenai pembangunan perkhidmatan kesihatan dan penjagaan kesihatan masyarakat. Ia juga membolehkan mereka mengurus dan menyediakan penjagaan kesihatan kepada ibu, anak dan orang tua dalam masyarakat

Kursus amali klinikal ini menyediakan pelajar dengan penyampaian penjagaan pelanggan di wad perubatan dan pembedahan dalam permohonan modul dewasa 7 dan 8. Pelajar akan berpengalaman dalam menyediakan pelanggan keperluan asas fizikal dan fisiologi dalam keadaan wad

Kursus amali klinikal ini menyediakan pelajar dengan penyampaian penjagaan pelanggan di wad perubatan dan pembedahan dalam permohonan modul dewasa 7 dan 8. Pelajar akan berpengalaman dalam menyediakan pelanggan keperluan asas fizikal dan fisiologi dalam keadaan wad

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada butiran kedua-dua kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Pelajar dikehendaki membuat cadangan penyelidikan dalam bentuk kajian penyelidikan kecil ke dalam isu berkaitan kesihatan atau kejururawatan. Pemilihan, pembangunan dan pelaksanaan setiap projek pelajar dijalankan setelah berunding dengan penyelia akademik yang ditetapkan. Pelajar dikehendaki mengkaji secara menyeluruh kesusasteraan, membangunkan reka bentuk penyelidikan dan menyediakan cadangan penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada ciri-ciri amalan kejururawatan kontemporari di Malaysia dan konteks global yang lebih luas. Pelajar digalakkan untuk meneroka dan menganalisis kepercayaan dan amalan semasa dan semasa yang telah membentuk perkembangan sejarah kejururawatan, di peringkat tempatan dan di peringkat antarabangsa. Ia juga menyediakan pelajar kejururawatan dengan peluang untuk mengkaji pelbagai isu yang berkaitan dengan jururawat baru siswazah dan pekerja perkhidmatan kesihatan

Kursus ini menyediakan pelajar tahun akhir dengan peluang untuk merealisasikan cadangan penyelidikan mereka. Bagi komponen penyelidikan ini, pelajar dikehendaki mengumpul dan menganalisis data dan menyebarkan hasil penyelidikan mereka