Gambaran Keseluruhan Program

Program Sarjana Ortopedik adalah program latihan 4 tahun yang bertujuan untuk menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang progresif, meningkatkan tanggungjawab dan kemerdekaan Program ini menyedari betapa pentingnya persediaan kemahiran pembedahan ortopedik untuk peperiksaan kelayakan dari Malaysian Conjoint Board Orthopaedic Kerjasama dengan Pusat Perubatan Universiti kebangsaan Malaysia (UKMMC), pelatih akan dilatih di Hospital KPJ yang diiktiraf sebelum mereka akan ditempatkan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKMMC) untuk pusingan ke-3 dan ke-4 untuk membantu persiapan mereka. Akhirnya, pelatih akan menduduki peperiksaan Kelayakan Ortopedik Malaysia pada akhir program 4 tahun.

Peluang kerjaya

Pakar Bedah Ortopedik

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Assoc Prof (C) Dr Syah Irwan
Shamsul Bahari

Emel
: [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – (N/721/7/0051) – (07/2020)

 • Tempoh– Sepenuh Masa (4 Tahun / 8 Semester)
 • Yuran –  TempatanRM250,000 / Antarabangsa : RM350,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan – Disember
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

Kriteria ortopedik Lembaga Kolej dan Kolej Universiti

 • Mempunyai Ijazah Perubatan (MD, MBBS dan MBChB) (Tahap 6 MQF) atau kelayakan yang setaraf dari Universiti yang diiktiraf oleh Senat Kolej Universiti;
 • Mesti berdaftar untuk amalan perubatan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MMC) dan mempunyai Sijil Amalan Tahunan yang sah (APC);
 • Keutamaan untuk calon-calon yang berpengalaman selama 3 tahun selepas housemanship pada waktu masuk ke program;
 • Prestasi dalam peperiksaan terdahulu termasuk kredit di Sijil Pelajaran Malaysia;
 • Graduan dari universiti bukan komuniti juga diperlukan untuk memperoleh gred Kemahiran Bahasa Inggeris (Lulus dalam TOEFL / IELTS atau ujian Bahasa Inggeris yang setaraf dengannya)

Kriteria Kementerian Kesihatan:

 • 4 tahun perkhidmatan dengan pengalaman di luar Kuala Lumpur dan hospital besar;
 • Markah penilaian tahunan > 85% selama 3 tahun berturut-turut;
 • Umur < 40 tahun selepas memulakan program;
 • Bebas daripada sebarang tindakan tatatertib;
 • Tiada rekod gagal atau menarik balik daripada program yang terdahulu;
 • Tiada rekod menolak tawaran untuk mendaftar dalam program tersebut sebelum ini.

Pelajar antarabangsa:

Graduan Sekolah Perubatan di luar Malaysia yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 bulan lampiran klinikal dengan Jabatan Ortopedik;

 • Mahir dalam Bahasa Inggeris: skor TOEFL 750 atau IELTS gred 7 atau ujian Kompetensi Bahasa Inggeris yang setaraf;
 • Berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia untuk Sijil Perakuan Sementara (TPC);
 • Jaminan kewangan atau biasiswa;
 • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja selepas magang pada waktu masuk ke dalam program
 • Tidak lebih daripada 37 tahun pada masa masuk ke program.

BUTIRAN PROGRAM

 • Program ini mengikut piawaian umum yang ditetapkan oleh Lembaga Ortopedik
 • Program sepenuh masa 4 tahun – pusingan 2 tahun di Hospital Pakar KPJ yang terakreditasi dan 2 tahun di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKMMC)
 • Peperiksaan Bahagian 1 akan dijalankan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKMMC).
 • Calon akan menduduki peperiksaan Orthopaedic National Conjoint National akhir selepas latihan selesai