Gambaran Keseluruhan Program

Sarjana Sains dalam Teknologi Farmaseutikal (Penyelidikan) direka untuk meningkatkan kemahiran inovatif melalui penyelidikan dalam teknologi farmaseutikal yang membawa kepada penemuan dadah dan pembangunan bentuk dos. Program ini menyediakan pendidikan berkualiti yang memberi tumpuan kepada penyelidikan dan perkembangan novel dalam farmaseutikal Penyelidikan ini meliputi kawasan papan di Farmaseutikal, Cosmeceuticals, Nutraceuticals, kajian Herbal, Veterinar, Marin dan Pemprosesan makanan.

Peluang kerjaya

Industri Farmaseutikal (Kimia Pengeluaran, Penemuan Dadah, Penyelidikan dan Pembangunan Perumusan, Penyelidikan dan Pembangunan Analitik), Penyelidikan Klinikal, Akademik, Pentadbiran Hospital, Pemasaran Perubatan.

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama : Assoc Prof Krupavaram.B

Emel : [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod –N/727/7/0019 (04/2019)

 • Tempoh –
  Tempatan

  Sepenuh Masa – 2 Tahun / Separuh Masa -3 Tahun
  Antarabangsa
  Sepenuh Masa : 3 semester
 • Yuran – Tempatan: RM30,000 / Antarabangsa : RM50,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

 • Ijazah Sarjana Muda (tahap MQF 6) atau setaraf dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.75 seperti diluluskan oleh SENATE; DAN
 • Ijazah Sarjana Muda (MQF Tahap 6) atau setara dengan PNGK dalam bidang berkaitan antara 2.50 hingga 2.75 adalah diterima tertakluk kepada penilaian dalaman PPT; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap MQF 6) atau setara dengan PNGK dalam bidang berkaitan di bawah 2.50 adalah subjek yang boleh diterima dengan pengalaman kerja minimum 5 tahun dalam bidang yang berkaitan.

Pelajar Antarabangsa:

 • Lulus Perkhidmatan Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) dengan markah minimum 5.5;
 • Lulus Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOFEL) dengan skor minimum 550

BUTIRAN PROGRAM

Apabila mendaftar kepada program sarjana, pelajar / pelajar penyelidikan dikehendaki menyediakan cadangan projek penyelidikan. Cadangan penyelidikan akan disediakan melalui perundingan dengan penyelia. Cadangan Penyelidikan hendaklah mematuhi format standard dari Pusat Pengurusan Penyelidikan, KPJUC (Borang Permohonan Kelulusan Penyelidikan sama ada untuk Kajian Manusia atau Kajian Haiwan)

Penyelidik projek mestilah dalam bidang sains farmaseutikal. Tempoh pencalonan untuk program ini tidak kurang daripada 24 bulan dan tidak melebihi 36 bulan untuk calon sepenuh masa. Bagi calon separuh masa, tempoh minimum ialah 36 bulan dan tempoh maksimum ialah 48 bulan. Calon mesti memberitahu fakulti tiga bulan sebelum niat mereka untuk mengemukakan kertas penyelidikan.

Sepenuh Masa

Separuh Masa

Penilaian untuk pelajar master/induk melalui penyelidikan hendaklah termasuk: –

 1. Penilaian cadangan penyelidikan. Seorang pelajar dikehendaki mengemukakan cadangan penyelidikan untuk tujuan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti, gagal berbuat sedemikian pelajar itu diberi status tidak memuaskan (AS).
 2. Penilaian semester oleh penyelia (Laporan Kemajuan)
 3. Pemeriksaan tesis oleh pemeriksa dalaman dan luaran
 4. Pertahanan lisan tesis kepada Panel untuk Pemeriksa Viva

Keperluan Anugerah

 • Calon dikehendaki melengkapkan kursus Metodologi Penyelidikan sebelum pembentangan proposal defense dan mendapatkan kelulusan etika.
 • Penilaian berterusan: Rekod penyeliaan, laporan kemajuan untuk setiap semester, persembahan cadangan dan kelulusan etika.
 • Keperluan anugerah: Penyerahan tesis, lulus persembahan lisan dengan 1 penerimaan penerbitan dalam jurnal disemak semula rakan sebaya