Gambaran Keseluruhan Program

Sarjana Sains dalam Kejururawatan adalah program untuk menyediakan kepentingan Jururawat Pakar dengan keperluan semasa bagi Amalan Berbasis Bukti (EBP) untuk penyediaan penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi, memulakan perubahan dan meningkatkan amalan kejururawatan. Ini adalah program berasaskan penyelidikan di mana pelajar menjalankan penyelidikan di bawah bimbingan penyelia dan mengemukakan tesis mereka pada akhir program. Pelajar akan dipertingkatkan dengan metodologi penyelidikan dan kemahiran statistik sebelum memulakan projek penyelidikan.

Peluang kerjaya

Para graduan program ini mempunyai peluang pekerjaan yang banyak di dalam dan luar negara dalam bidang khusus seperti bekerja di Unit Rawatan Rapi (ICU), Jabatan Kecemasan (ED), Ortopedik dan Trauma, Unit Perubatan / Pembedahan Neuro, Cardiothoracic dan lain-lain di mana pesakit menderita penyakit yang memerlukan penilaian menyeluruh terhadap pelbagai sistem badan dan terapi intensif.

Peluang kerjaya selepas melengkapkan program ini, boleh menjadi Pengamal Jururawat Lanjutan, Pentadbir Jururawat, Penyelia Jururawat, Penyelidik dan Perunding (dalam bidang pengalaman atau kepakaran mereka)

Mohon sekarang

PENYELARAS PROGRAM

Nama: Salida Johari

Emel : [email protected]

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod –N/345/6/1026 (04/2022)

 • Tempoh –
  Tempatan
  : Sepenuh Masa – 2 Tahun / Sepatuh Masa –3 Tahun

  Antarabangsa : Sepenuh Masa – 3 semester
 • Yuran – Tempatan: RM28, 000 / Antarabangsa : RM50,000
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September
WhatsApp saya

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 atau setaraf daripada disiplin yang berkaitan seperti yang diterima oleh Senat Penyedia Pendidikan Tinggi (HEP) dari mana-mana pengajian tinggi yang diiktiraf: dan
Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kejururawatan klinikal; dan
Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau yang setaraf dengannya; atau
Ijazah Sarjana Muda atau bersamaan dengan PNGK minimum 2.50 dan tidak memenuhi CGPA 2.75 dari disiplin yang berkaitan dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; dan
Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan; dan
Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau yang setaraf dengannya; atau
Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya tidak memenuhi CGPA 2.50, dari disiplin yang berkaitan dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf boleh diterima tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; dan
Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau yang setaraf dengannya

Pelajar Antarabangsa:

Kelayakan antarabangsa akan dinilai oleh EMGS untuk kelulusan atas dasar kes ke kes

BUTIRAN PROGRAM

Projek penyelidikan mestilah dalam bidang sains farmaseutikal. Tempoh pencalonan untuk program ini tidak kurang daripada 24 bulan dan tidak melebihi 36 bulan untuk calon sepenuh masa. Bagi calon separuh masa, tempoh minimum ialah 36 bulan dan tempoh maksimum ialah 48 bulan. Calon mesti memberitahu fakulti tiga bulan sebelum niat mereka untuk mengemukakan kertas penyelidikan.

Sepenuh Masa

Separuh Masa

Penilaian untuk pelajar master/induk melalui penyelidikan hendaklah termasuk: –

 1. Penilaian cadangan penyelidikan. Seorang pelajar dikehendaki mengemukakan cadangan penyelidikan untuk tujuan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti, gagal berbuat sedemikian pelajar itu diberi status tidak memuaskan (AS).
 2. Penilaian semester oleh penyelia (Laporan Kemajuan)
 3. Pemeriksaan tesis oleh pemeriksa dalaman dan luaran
 4. Pertahanan lisan tesis kepada Panel untuk Pemeriksa Viva

Keperluan Anugerah

 • Calon dikehendaki melengkapkan kursus Metodologi Penyelidikan sebelum pembentangan proposal defense dan mendapatkan kelulusan etika.
 • Penilaian berterusan: Rekod penyeliaan, laporan kemajuan untuk setiap semester, persembahan cadangan dan kelulusan etika.
 • Keperluan anugerah: Penyerahan tesis, lulus persembahan lisan dengan 1 penerimaan penerbitan dalam jurnal disemak semula rakan sebaya