Lecturer
 

Name Aida Munirah Suhaimi
Designation Lecturer
Status Full-time Faculty
Email aidamunira@kpjuc.edu.my
Highest Degree Level Bachelor of Usuluddin
About Mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya. Merupakan pensyarah yang mengajar pendidikan Islam dan ketamadunan di CGPSD. Pernah mempunyai pengalaman mengajar secara sambilan di UITM cawangan Dungun selama 2 Tahun, dan kini telah menjadi sebahagian tenaga pengajar di KPJUC selama 9 tahun.